Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Zrównoważony rozwój i energia

​​

JLL bierze na siebie odpowiedzialność za społeczny, środowiskowy oraz gospodarczy wpływ swoich działań. 
Wdrażamy naszą politykę działalności oraz praktyki biznesowe w sposób odzwierciedlający najwyższe standardy ładu korporacyjnego, przejrzystości oraz etyki. 

Angażujemy się we wszelkie aspekty zrównoważonego rozwoju, jednak jeden obszar ma dla nas szczególne znaczenie. Otóż dysponujemy umiejętnościami oraz możliwościami, które pozwalają nam pomagać naszym klientom w minimalizowaniu wpływu, jaki ich nieruchomości wywierają na środowisko.

Pełnimy rolę lidera transformacji branży nieruchomości wywierając pozytywny wpływ zarówno w ramach naszej działalności jak i poza nią.​