Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Raporty

Publikacja

Polskie porty kontenerowe - nowe kierunki rozwoju rynku logistycznego


Rozwój polskiej infrastruktury okołoportowej stwarza nowe możliwości optymalizacji łańcucha dostaw dla firm działających w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.
 

Światowe trendy

 • Światowy handel morski powoli ulega stopniowej konteneryzacji
 • Armatorzy korzystają z coraz większych kontenerowców, które wymagają dodatkowych nakładów na infrastrukturę portowa
Polskie Porty Kontenerowe
 • Wzmacniają swoją pozycję na europejskiej arenie portowej dzięki obsłudze największych jednostek kontenerowych
 • Infrastruktura portowa ulega rozwojowi w kwestii zdolności przeładunkowych, kierunków handlowych oraz zaplecza portowego (kolej, drogi, transport intermodalny)
 • Brama dla rozwijających się państw Europy Środkowo-Wschodniej, nadbałtyckich regionów Rosji oraz krajów Wspólnoty Państw Niepodległych
 • Stymulują popyt na okołoportowe obiekty magazynowo-przemysłowe

Polski Rynek Logistyczny

 • Magazyn okołoportowy: nowy format na polskim rynku
 • Istniejące ośrodki logistyczne w Polsce czeka dalszy rozwój
 • Nowe potencjalne lokalizacje magazynowe w głębi kraju, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów intermodalnych
Możliwości
 • Firmy/operatorzy logistyczni: optymalizacja łańcucha dostaw
 • Inwestorzy: szersza oferta inwestycyjna
 • Deweloperzy: nowy format logistyczny
Raport porusza tematykę:
 • Rosnącego trendu konteneryzacji handlu morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem polskich portów
 • Połączeń między polskimi portami oraz ich zapleczem
 • Rozwoju polskiego rynku magazynowego pod wpływem zmian zachodzących w polskich portach kontenerowych; rezultaty badania opinii respondentów
 • Nowego formatu na polskim rynku magazynowym – magazynu okołoportowego

W celu pobrania aktywnego PDF kliknij tutaj

Aby uzyskać dostęp do materiałów wideo z wypowiedziami ekspertów zapraszamy tutaj

Prosimy o wypełnienie formularza w celu pobrania publikacji.

pdf | 4325691