Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Raporty

Publikacja

Raport: Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce 2016 | JLL Polska


​Z analiz wynika, że 2015 był  dobrym rokiem na rynku gruntów pod zabudowę biurową i mieszkaniową; zarejestrowano stabilny popyt na działki pod obiekty handlowe, a większa dynamika w segmencie hotelowym sprzyjała analizom terenów inwestycyjnych pod nowe projekty. W 2016 r. najmocniej widoczne i odczuwalne zmiany w zakresie popytu, podaży i cen będą dotyczyć rynku gruntów rolnych.

Prosimy o wypełnienie formularza w celu pobrania publikacji.

pdf | 5062006