Kierunek: Wola

O Woli

W czerwcu 2016 r. JLL opublikował raport dotyczący Służewca Przemysłowego, w którym analizowaliśmy dalsze perspektywy rozwoju tej dzielnicy w kontekście narastających problemów, z którymi borykają się pracownicy tamtejszych biur. Naszą ambicją było zainicjowanie debaty na temat poprawy jej funkcjonowania. Przy okazji prac nad zeszłorocznym opracowaniem udało się także sformułować szereg kryteriów określających dobrze funkcjonujące dzielnice biurowe na świecie.

W związku z dynamicznym rozwojem rynku biurowego w rejonie Woli, w tym roku chcieliśmy zbadać, czy dzielnica ta posiada atrybuty niezbędne do tego, aby w przyszłości stać się w pełni funkcjonalną częścią miasta oraz czy i w tej dzielnicy efekty braku zrównoważonego rozwoju z czasem nie ulegną niebezpiecznej kumulacji.

Z punktu widzenia władz miasta fakt, że dana firma znajduje się na Woli, na Służewcu czy w Wilanowie nie ma większego znaczenia – podatki i tak zasilą budżet miasta stołecznego. Jednak to właśnie od władz miasta w decydującej mierze zależeć będzie przyszły kształt oraz dobre funkcjonowanie tej dzielnicy.

Czy jednak Wola została dobrze przygotowana na boom budowlany? Czy istniejąca infrastruktura transportowa, parkingowa oraz społeczna jest w stanie obsłużyć dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy? Czy nowa zabudowa nie spowoduje w końcu utraty charakteru tej dzielnicy, upodabniając ją do innych, mniej wyrazistych lokalizacji biurowych?

W raporcie, który powstał na podstawie rozmów z najemcami, deweloperami oraz miejskimi urzędnikami, a także szeregu autorskich badań, podejmiemy próbę odpowiedzi na powyższe pytania oraz określimy na ile Wola zmieni dotychczasową geografię warszawskiego rynku biurowego.

Zapraszam do lektury.

Jan Jakub Zombirt, Dyrektor, Dział Doradztwa Strategicznego, JLL

Wideo

Galeria

Kontakty

Jan Jakub Zombirt

Dyrektor
Dział Doradztwa Strategicznego, JLL
+48 221670105
Jan.Zombirt@eu.jll.com

Mateusz Polkowski

Dyrektor
Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL
+48 221670042
mateusz.polkowski@eu.jll.com