Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nowoczesne usługi biznesowe

Nowoczesne Usługi dla Biznesu

​​​​​​​​​​W ciągu kilku ostatnich lat, Polska stała się liderem zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Europie Środkowo Wschodniej oraz istotnym punktem na globalnej mapie offshoringu.

Firmy świadczące usługi outsourcingowe bądź zakładające w Polsce centra usług wspólnych, stanowią znaczący czynnik napędzający popyt na powierzchnię biurową w największych miastach Polski. Proces poszukiwania powierzchni biurowej jest skomplikowany, oraz wymaga profesjonalnej wiedzy i rozumienia rynku nieruchomości biurowych, co ma szczególne znaczenie w przypadku firm, które dotychczas nie miały do czynienia z rynkiem nieruchomości biurowych w Polsce, a które decydują się utworzyć w tym kraju swoją siedzibę.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu obejmuje usługi w takich obszarach jak:

  • Offshoring, nearshoring, insourcing,
  • Centra usłgug wspólnych (SSC),
  • Outsourcing procesów biznesowych (BPO),
  • Outsourcing technologii informacyjnych (ITO),
  • Badania i rozwój (R&D).

JLL obsługuje nowoczesny sektor usług biznesowych od początku swej działalności w Polsce.
Co więcej, od roku 2011, JLL jest Partnerem Strategicznym ABSL, wiodącej organizacji reprezentującej sektor usług biznesowych w Polsce.

 

​​​​​