Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Transport

Komunikacja, lotniska, porty morskie oraz infrastruktura

​​​​​​​​Lotniska poddane są obecnie coraz większej presji na zwiększanie efektywności – zarówno finansowej jak i operacyjnej, co wynika z konkurencyjności. Aby sprostać tym dążeniom, często konieczne jest poszukiwanie innych źródeł przychodów niż usługi lotnicze oraz wykorzystanie kapitału na inwestycje. Będące motorami gospodarczego wzrostu miast i regionów lotniska skupiają się na rozmaitych działaniach rozwojowo-biznesowych, zarówno w ramach samego lotniska, jak i przylegających doń terenów.

Mamy odpowiednie kompetencje, aby pomóc.

 

​​