Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sprzedaż i zakup inwestycji

Sprzedaż i zakup inwestycji biurowych

​Polski zespół Inwestycji Biurowych prowadzi kompleksową obsługę transakcji na rynku nieruchomości biurowych, począwszy od biur w centrach miast po parki biznesowe poza miastem. Dzięki współpracy z innymi zespołami, a mianowicie Agencją Nieruchomości Biurowych oraz Jednostką Doradczą ds. Gruntów, doskonale rozumiemy kwestie wynajmu przestrzeni biurowych oraz obrotu gruntami, a w rezultacie - stawek najmu i cen gruntów. Dzięki zespołowi ds. wynajmu powierzchni biurowych oraz reprezentacji najemcy mamy dostęp do informacji o działalności głównych najemców powierzchni biurowych, natomiast zespół ds. badań rynkowych, stanowi źródło bieżących analiz oraz prognoz przyszłych trendów popytowych po stronie najemców.