Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Zielone Certyfikaty

System Certyfikacji BREEAM

​BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) stworzono w 1990 roku.

BREEAM analizuje daną inwestycję w dziewięciu kluczowych obszarach: Zarządzanie, Energia, Woda, Zagospodarowanie Terenu i Środowisko Naturalne, Zdrowie i Samopoczucie, Transport, Materiały Budowlane, Odpady i Zanieczyszczenia.

Proces certyfikacji może być przeprowadzony tylko przez osobę posiadającą odpowiednią  Akredytację  tzw. Asesora BREEAM.

BREEAM może być stosowany do wszelkiego rodzaju budynków: nowych i istniejących oraz dla wnętrz. BREEAM jest Certyfikatem uznanym na arenie międzynarodowej , wyznaczającym standardy dla Budownictwa Zrównoważonego.

Istnieją następujące poziomy certyfikacji: Pass, Good, Very Good, Excellent oraz Oustanding.

Wyróżniamy dwa międzynarodowe systemy BREEAM:

  • BREEAM Gulf (dla każdego typu budynku)
  • BREEAM Europe Commercial (dla budynków biurowych, przemysłowych oraz handlowych)

Proces certyfikacji BREEAM może zostać zrealizowany dla następujących przedsięwzięć budowlanych:

  • Budowa całkowicie nowych budynków,
  • Remont generalny budynku istniejącego,
  • Rozbudowa istniejącego obiektu,
  • Połączenia nowobudowanych obiektów z obiektami remontowanymi,
  • Nowobudowane lub remontowane części większego budynku łączącego różne funkcje użytkowe,
  • Aranżacja wnętrz (fit-out),
  • Istniejące budynki należy certyfikować za pomocą systemu BREEAM In-Use.