Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Zarządzanie umowami

Zarządzając w sposób scentralizowany Twoimi umowami najmu, pomożemy Ci w podjęciu strategicznych decyzji dotyczących Twojego portfela nieruchomości.

​​​​​​​​​​​​​​​​Nasza firma zarządza bazami obejmującymi od kilku do kilkunastu tysięcy umów najmu, efektywnie  pozyskując oraz monitorując kluczowe dla Klienta dane. W zależności od potrzeb Klienta i jego aktualnych procesów zarządzania portfelem nieruchomości, nasz doświadczony zespół oferuje zróżnicowany zakres usług, który pomoże w ograniczeniu kosztów operacyjnych oraz znalezieniu możliwości renegocjacji umów najmu.

Zarządzanie bazą danych jest pierwszym krokiem ku budowie proaktywnej strategii dotyczącej zarządzania zarówno na poziomie konkretnej lokalizacji, jak i ogółu dostępnych nieruchomości. Baza ta wykorzystywana jest do prowadzenia analiz oraz raportowania pod kątem potrzeb Klienta oraz do monitorowania krytycznych terminów i opcji wynikających z umów najmu.
Wsparcie procesów finansowych  jest usługą umożliwiającą efektywne kontrolowani płatności w ramach istniejącej bazy nieruchomości. W przypadku geograficznie zróżnicowanych portfeli nieruchomości oraz lokalnych procesów związanych z płatnościami nasza usługa pozwala na oszczędności pod kątem zaangażowania zasobów ludzkich po stronie Klienta.
Zarządzanie finansowe posiada wszelkie zalety wsparcia finansowego, a dodatkowo przenosi odpowiedzialność za kontrolę finansową oraz buduje most pomiędzy wynegocjowanymi warunkami najmu, a właściwym procesem płatności. Połączenie wymienionych usług sprzyja optymalizacji kosztów operacyjnych po stronie Klienta i zapewnia kompleksowe wparcie przy podejmowaniu przez Klienta biznesowych decyzji.

Jesteśmy jedynym usługodawcą z zakresu zarządzania umowami najmu, który corocznie otrzymuje certyfikat SOC1 (poprzednio znaną jako SAS70), gwarantujący że nasze procesy spełniają najwyższe standardy jakości usług. Jest to zapewnienie, że Państwa dane będą zarządzane w spójny i profesjonalny sposób, a procesy finansowe będą rzetelnie nadzorowane.

Usługi świadczone dla naszych Klientów znacząco ułatwiają podejmowanie kluczowych decyzji w nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym oraz gwarantują lepszą kontrolę kosztów najmu.

 

​​