Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wiadomości

Warszawa

Badanie Jones LaSalle definiuje największe wyzwania dla sektora „retail” na kolejne 10 lat

Projekt Retail2020 podaje 5 wskazówek na osiągnięcie sukcesu na rynku handlowym w najbliższych latach


Warszawa, 20 Październik 2011 – Jones Lang LaSalle opublikował w ubiegłym tygodniu ostatni, dziewiąty rozdział projektu Retail2020 pt. „Nowy Kodeks rynku handlowego: 5 wskazówek na przyszłość”. Rozdział ten kończy zainicjowany w maju 2010 roku projekt Retail2020, który zdefiniował najważniejsze tendencje w sektorze handlowym na kolejne lata. Będąc kontynuacją tego badania, „Kodeks” podaje kilka praktycznych rozwiązań dla uczestników sektora „retail”.

Wśród prognoz dotyczących najbliższych 10 lat są m.in.:

 • Do 2020 roku, ponad 50% wszystkich transakcji handlowych poza sektorem spożywczym na dojrzałych rynkach będzie w jakiś sposób wspomaganych przez Internet (wyszukiwanie towaru, porównywanie cen, płatność).
 • Blisko 30% powierzchni handlowej na rozwiniętych rynkach jest przestarzała w taki lub inny sposób (funkcjonalnie, technicznie itp.)
 • Od roku 2018, 15% centrów handlowych na niektórych rynkach np. w Wielkiej Brytanii może być trudno zbywalnych.

Anna Wysocka, Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych w Jones Lang LaSalle komentuje: „Ściśle współpracując z biurem londyńskim przy tworzeniu Retail2020, staraliśmy się znaleźć punkty odniesienia dla rynku polskiego. Zaprezentowaliśmy je we wrześniu 2010 roku. Teraz, pracując nad „Kodeksem” dążyliśmy do przedstawienia praktycznych rozwiązań dla wszystkich uczestników rynku. Najważniejsze hasła na przyszłość to wydajność, elastyczność i doszkalanie pracowników obsługi klienta.”

5 wskazówek dla najemców i inwestorów, jakie na podstawie przeanalizowanych przyszłych tendencji na rynku podaje Jones Lang LaSalle to:

 1. Zmień sposób myślenia o technologii: z zaledwie narzędzia niech stanie się integralną częścią działalności. Siła oddziaływania technologii w ciągu kolejnych kilku lat będzie nieoceniona i wpływać będzie na wszelkie aspekty działalności począwszy od strategii dotyczącej kanałów dystrybucji, poprzez oszacowanie możliwych do zapłacenia stawek najmu, aż do form komunikacji z klientem. Najemcy oraz wynajmujący powinni zaakceptować technologię jako integralną część swoich modeli biznesowych.
 2. Budownictwo zrównoważone to ryzyko ale jednocześnie szansa dla inwestorów w centra handlowe. Dobrze zaprojektowane i zarządzane centra handlowe będą bardziej wydajne kosztowo, a stawki czynszu w takich obiektach powinny być bardziej stabilne i odporne na tendencje zniżkowe w porównaniu z tradycyjnie budowanymi centrami. Obiekt, który może wykazać się ewidentnie wyższą wydajnością od przeciętnego centrum handlowego będzie również pożądanym produktem inwestycyjnym.
 3. Szkól, pomagaj i podnoś kwalifikacje pracowników obsługujących klienta. Ci spośród obsługi klienta, którzy posiadają potencjał, powinni być szkoleni na wyspecjalizowanych menadżerów danej marki, gdyż wpływ ekspedientów na wyniki sprzedażowe sklepu będzie coraz bardziej znaczący. Wzrosną też różnice w kwalifikacjach i umiejętnościach handlowych pomiędzy różnymi sklepami i markami. Ta wskazówka jest szczególnie cenna dla rozwoju sieci handlowych, gdyż coraz większa ilość zapasów i ubiegłych kolekcji staje się przestarzała i niezbywalna.
 4. Zdobądź i zatrzymaj: podstawa działalności każdej sieci handlowej. Jednak duża część centrów handlowych nie opanowała nadal technik nowoczesnego marketingu. Najemcy i wynajmujący powinni podnieść kwalifikacje w tym zakresie, aby efektywniej informować klientów jak trafić do ich placówek, utrzymać zainteresowanie klientów nowymi kolekcjami czy produktami tak, żeby znalazło to odzwierciedlenie w obrotach danego sklepu.
 5. Jakość i wygoda. W dobie postępującej globalizacji, informatyzacji, komunikacji elektronicznej i mobilności, sektor „retail” będzie coraz bardziej dążył do skrajności takich jak np. najlepszy koncept rozrywkowy, super dominująca oferta, regionalny obszar pozyskiwania klienta, najwyższej jakości projekt. Klient wciąż oczekuje czegoś więcej, i jeśli nasze centrum handlowe nie oferuje wszystkiego powyższego, klient może udać się do konkurencyjnego obiektu.


James Brown, Szef Działu Badań Powierzchni Handlowych w Regionie EMEA dodaje: „Pomimo różnic, czasem dość znaczących, w kondycji gospodarek poszczególnych krajów czy miast, perspektywy wzrostu gospodarczego w Europie do 2015 roku są jednak słabe. Dlatego ważne jest, aby najemcy i wynajmujący centra handlowe mieli jasną i precyzją wizję na przyszłość i plan działania, tak, aby w chwili ożywienia koniunktury światowej byli liderami w swoich branżach.”


Retail2020 porusza szereg zmian ekonomicznych, technologicznych, demograficznych i kulturowych, które wpłyną na sektor handlowy w ciągu kolejnych 10 lat. Projekt powstał na kanwie cyklu spotkań branżowych, wywiadów eksperckich, oraz analiz i prognoz dotyczących różnych zmiennych parametrów rynkowych w regionie EMEA.


Poprzednie rozdziały opublikowane w ramach Retail2020 poruszały m.in. kwestie związane z:

 • Zmieniającym się układem sił pomiędzy producentem, konsumentem i siecią handlową;
 • Nową generacją zaawansowanych technologii dokonywania zakupów online;
 • Nowym, nie ściśle transakcyjnym, podejściem do modeli biznesowych przez sieci handlowe;
 • Lepszym wykorzystaniem przez sieci handlowe informacji, jakie posiadają o swoich klientach;
 • Nieuniknionymi zmianami w logistyce sieci handlowych, oraz
 • Rozwojem rynku powierzchni handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej.