Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wiadomości

Warszawa

400,000 mkw. budowanej powierzchni biurowej w Warszawie ubiega się o certyfikat w zakresie zrównoważonego budownictwa

wynika z najnowszej publikacji Jones Lang LaSalle „Going Green in Eastern Europe”.


Warszawa, Praga, Bukareszt, Budapeszt, Bratysława, Zagrzeb, Belgrad, 7 Marzec 2012 – Jones Lang LaSalle ma przyjemność zaprezentować najnowszy raport badawczy poświęcony tematyce zrównoważonego budownictwa w regionie Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej zatytułowany “Going Green in Eastern Europe”.

Raport przedstawia kompleksowy obraz  rynku zrównoważonego budownictwa w regionie Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej, w tym m.in. odpowiedzi specjalistów Jones Lang LaSalle na pytania takie jak:
• jakie są najważniejsze postulaty „zielonego rozwoju”?
• kogo dotyczą?, a także
• jakie wymuszają zmiany w polityce wszystkich podmiotów?.
John Duckworth, Dyrektor Zarządzający Jones Lang LaSalle w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej powiedział: “Wyniki raportu potwierdzają rosnące znaczenie wiedzy eksperckiej w ramach tematyki zrównoważonego budownictwa. Obecnie Jones Lang LaSalle zatrudnia blisko 20 akredytowanych specjalistów z zakresu zrównoważonego budownictwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz ponad 1,000 na całym świecie. Mamy bowiem pełną świadomość jak ważnym zagadnieniem dla Europy stała się „zielona agenda”. Obecnie ponad 500,000 mkw. powierzchni biurowych w budowie w regionie znajduje się na różnych etapach procesu certyfikacji w zakresie zielonego budownictwa. To pokazuje, że trend w kierunku zrównoważonego rozwoju powoli staje się rynkową normą. Promujemy raport podczas tegorocznych targów MIPIM, jak również planujemy kolejne jego reedycje.”

Certyfikacja budynków stała się coraz bardziej powszechnym sposobem komunikacji swojego zaangażowania w problematykę „zielonej polityki” wielu deweloperów, właścicieli oraz najemców. Zrównoważone budownictwo to jednak znacznie więcej niż sam proces certyfikacji. To troska o ekologię w szerszym rozumieniu. Zmniejszenie zużycia energii w ramach procesu budowy i użytkowania budynków to zarazem szansa na obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z szacunkami UNEP, w skali globalnej z nieruchomościami wiąże się bowiem około 40% konsumpcji energii, co odpowiada jednej trzeciej emisji gazów cieplarnianych oraz 30% wykorzystywanych surowców.

Zielone budynki charakteryzują się wyższym poziomem wynajęcia, a przy tym łatwiej przyciągają silnych, rozpoznawalnych najemców. Czynniki te  znajdują swoje odzwierciedlenie w wyższej wartości nieruchomości. “Zielone budynki staną się synonimem rynkowej jakości, gwarantującym ich właścicielom stabilny poziom czynszów, przychodów z najmu oraz wartości ich portfela aktywów” dodała Patricia Lannoije, Dyrektor Działu Doradztwa i Badań Jones Lang LaSalle. “Potrzeba aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju została dostrzeżona przez podmioty działające na rynku nieruchomości, a w szczególności w sektorze biurowym. Obecnie około 670,000 mkw. istniejących powierzchni biurowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej  posiada certyfikaty w zakresie budownictwa zrównoważonego, z czego  najwięcej,  bo aż 35% w Pradze. Zielone budynki odnajdziemy także w Warszawie, Bukareszcie i Budapeszcie. Biorąc pod uwagę planowaną podaż, zgodnie z deklaracjami deweloperów idea zrównoważonego rozwoju przyświecać będzie przy realizacji znacznego odsetka powierzchni biurowej, która trafi na rynek w latach 2012-2014. Liderem w tym względzie pozostaje Warszawa (400,000 mkw., 17 projektów). Ciekawym przykładem są także Węgry, gdzie o miano zielonych budynków ubiegać się będą wszystkie inwestycje biurowe w budowie planowane do ukończenia w 2013 r.  – dodała Patricia Lannoije.

Zgodnie z definicją amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency) zielone budownictwo polega na tworzeniu i implementacji przyjaznych środowisku, efektywnych ekonomicznie modeli w ramach wszystkich etapów cyklu życia obiektu budowlanego - budowy, eksploatacji, remontów i konserwacji oraz rozbiórki.

Paweł Warda, Dyrektor Działu Project and Development Services CEE & SEE w Jones Lang LaSalle, LEED AP powiedział: “Pojawiło się wiele systemów certyfikacji budynków, a wśród nich najpopularniejsze obecnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej systemy BREEAM oraz LEED (dla obiektów nowych). Oba te systemy mają na celu wyznaczenie globalnych standardów oraz ocenę wydajności rozwiązań przyjaznych środowisku w miarodajny sposób. Odznaczenia te posiada, odpowiednio, 64% oraz 36% istniejących zasobów biurowych w regionie, które zrealizowane zostały w myśl zasad polityki zrównoważonego budownictwa oraz 68% i 32% powierzchni biurowej w budowie. Co ciekawe, o wciąż nieco bardziej popularny system certyfikacji - BREEAM - ubiegać się będzie znaczna większość budynków planowanych do realizacji w Warszawie. System LEED dotyczyć będzie natomiast 65% zielonych budynków biurowych powstających obecnie w miastach regionalnych.”

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nowe obiekty oddawane do użytkowania po roku 2020 powinny być zero energetyczne. Do końca roku 2050 bardzo niska konsumpcja energii, bilansowana dodatkowo energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych, ma dotyczyć bez wyjątków wszystkich budynków.
Wprowadzenie w życie nowych regulacji będzie wymagało podjęcia wielu znaczących zmian ze strony właścicieli, deweloperów oraz najemców powierzchni biurowych, które zaprezentowane zostały w  raporcie. Motorem zmian będą najemcy, którzy spośród dostępnych opcji najmu wybierać będą wyłącznie te, gwarantujące ich pracownikom lepsze, zdrowsze środowisko pracy, a co się z tym wiąże, mniejsze wykorzystywanie zwolnień lekarskich.