Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wiadomości

Warszawa

Oznaki ożywienia gospodarczego w Polsce

Jones Lang LaSalle opublikował raport rynkowy dotyczący rynku nieruchomości w Warszawie na kwartał III 2009 roku


Jones Lang LaSalle opublikowało kolejną edycję kwartalnego raportu rynkowego – rynek nieruchomości w Warszawie III kwartału 2009 roku (Warsaw City Report Q3 2009) Raport omawia główne trendy w gospodarce jak i przegląd sytuacji popytowo-podażowej na rynku nieruchomości, w tym w sektorze inwestycyjnym, biurowym, handlowym i magazynowym wraz z informacjami dotyczącymi rynku hotelowego (opracowanymi przez Jones Lang LaSalle Hotels) i mieszkaniowego (opracowanymi przez firmę REAS). 

John Duckworth, dyrektor zarządzający w Europie Środkowej i Wschodnia komentuje „ W sytuacji, poprawy światowej koniunktury i systemów bankowych, rynek nieruchomości także się uzdrawia, ale w wyrazie innym tempie. Utrzymujące się trudności z dostępem do kredytu i jego wysoki koszt powodują, że nadal ulega zmniejszeniu  planowana liczba projektów do realizacji przez deweloperów.  Aktywność najemców we wszystkich sektorach zmniejszyła się w porównaniu z poprzednimi latami, jako że problemy kredytowe powodują zahamowanie planów ekspansyjnych lub ich znaczne odsunięcie w czasie. Poziom czynszów dosięga dna w większości rynków Europy Środkowo Wschodniej. Powrotu do stabilizacji spodziewamy się osiągnąć w ciągu 2010 roku, kiedy poziom popytu i podaży się zbilansuje.”

Prognozuje się, że Polska jest jednym z niewielu, jeśli nie jedynym krajem w Europie, z dodatnim wzrostem PKB w 2009 roku (+ 1,1%) z nawet prognozowanym lepszym wynikiem w 2010 roku (1,9%). Aby wpłynąć na rynek nieruchomości, gospodarczy wzrost musi jednak potrwać trochę w czasie. W krótkim okresie czasowym  spodziewamy się stabilizacji rynku powierzchni biurowych i magazynowych oraz również poprawy w sektorze inwestycyjnym.

W pierwszych trzech kwartałach 2009 roku zanotowano w Polsce transakcje o łącznej wartości 320 milionów Euro. Stanowi to jedynie 20% wolumenu inwestycji w porównaniu z tym samym okresem w roku 2008. Tomasz Trzósło dyrektor działu rynków kapitałowych w Europie Środkowowschodniej w Jones Lang LaSalle dodaje: „ Wynik ten jest rezultatem dziewięciu przeprowadzonych transakcji. Szacujemy, że stopy kapitalizacji w sektorze biurowym znajdują się na poziomie 7,25% - 7,50%, ok. 7% w sektorze handlowym, a w sektorze magazynowym 8,50% - 8,75% przy budynkach wynajętych na 10 lat. Warto podkreślić, że widzimy wzrost zainteresowania polskim rynkiem. Jest to poparte liczbą rozważanych transakcji we wszystkich sektorach, które powinny zostać sfinalizowane do końca tego, lub na początku przyszłego roku.

Rynek wynajmu jest w większości sektorów rynkiem wynajmującego. W wyniku kryzysu wielu  najemców było zmuszonych przesunąć w czasie lub zrezygnować z planów relokacji czy ekspansji. Pomimo pozytywnych globalnych wyników w gospodarce, jej rezultaty będą dopiero po pewnym czasie odczuwalne dla biznesu. Jako że liczba planowanych projektów pozostaje niska w większości sektorów, spodziewamy się, że rynek najemcy stanie się w większym stopniu rynkiem zbilansowanym w drugiej połowie 2010 roku a w 2011 roku stanie się bardziej korzystny dla właścicieli nieruchomości.