Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wiadomości

Warszawa

Wolumen transakcji zawartych w sektorze nieruchomości w Polsce w 2009 roku najniższy od 2003 roku

W najnowszym wydaniu raportu “Warsaw City Report – Q4 2009” Jones Lang LaSalle podsumowuje polski rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne


Jak donosi Jones Lang LaSalle w najnowszym wydaniu raportu “Warsaw City Report – Q4 2009” (Warszawski Rynek Nieruchomości – 4 kw. 2009), w Polsce rok 2009 charakteryzował się postępującym spowolnieniem aktywności inwestycyjnej we wszystkich sektorach rynku. Zawarto tylko kilka znaczących transakcji jak np. Atrium City, Grzybowska Park, Marynarska Point czy portfel obiektów Mayland. Te cztery transakcje stanowiły ponad 60% wartości całego rynku, który osiągnął 725 mln €.

Tomasz Trzósło, dyrektor działu inwestycji nieruchomościowych w Europie Środkowo-Wschodniej w Jones Lang LaSalle mówi: “Wolumen transakcji zawartych w sektorze nieruchomości w Polsce w 2009 roku jest najniższy od 2003 roku. W zeszłym roku zawarto 21 transakcji o łącznej wartości 725 milionów Euro. Dla porównania: w 2008 roku w Polsce zawarto transakcje o wartości 1,7 miliarda Euro, w 2009 roku wolumen wyniósł 3,2 miliarda Euro, a w rekordowym 2006 roku wolumen transakcji inwestycyjnych w nieruchomości w Polsce osiągnął 5,0 miliardów Euro. Tak znaczący spadek wartości inwestycji nie był zaskoczeniem, ale odzwierciedleniem analogicznej sytuacji jaka zaistniała w całej Europie, gdzie w skutek kryzysu finansowego nastąpiła znacząca redukcja wolumenu transakcji.”

Analitycy Jones Lang LaSalle szacują, że w 4 kw. 2009 roku stopy kapitalizacji dla najlepszych obiektów biurowych kształtowały się na poziomie 7,25-7,50%, ok. 7% w sektorze handlowym, a na rynku magazynowym 8,50-8,75% dla budynków wynajętych na 10 lat oraz bliżej 9% przy krótszych umowach. Dla produktów biurowych i handlowych o drugorzędnej jakości (krótsze umowy najmu, obiekty starsze, gorsza jakość wykończenia, gorsza lokalizacja) stopy kapitalizacji będą oscylowały wokół 9% i nie zmieni się to w przewidywalnej przyszłości. Głównym powodem jest ograniczona pula potencjalnych kupujących, a sytuacja ta ulegnie zmianie tylko pod warunkiem zastosowania znaczących korekt cen. Trzósło dodaje: „Od jakiegoś czasu obserwujemy na rynku nieznaczną kompresję stóp kapitalizacji i naszym zdaniem można mówić o zatrzymaniu dekompresji stóp – istnieją inwestorzy skłoni zakupić biurowce na poziomie 7% i jednocześnie są gotowi zejść na 8,5% i poniżej w przypadku obiektów magazynowych. Tak samo jest w odniesieniu do obiektów handlowych, gdzie naszym zdaniem w przypadku najlepszych centrów handlowych jest szansa na zawarcie transakcji na poziomie nawet poniżej 7,0%. W przypadku nieruchomości gorszej jakości niestety wciąż istnieje niekorzystna sytuacja. Głównym powodem różnicy w poziomie stóp kapitalizacji za nieruchomości o drugorzędnej jakości jest ograniczona pula potencjalnych kupujących. Zainteresowanie inwestorów może wzrosnąć, jeśli wystąpią znaczące obniżki cen tychże nieruchomości. Jednakże w takiej sytuacji potwierdzą się znaczne redukcje wartości takich aktywów.”

Podsumowując, analitycy Jones Lang LaSalle zauważają obecnie pewną, choć nadal ograniczoną w stosunku do lat 2006-2007, aktywność na rynku oraz znaczącą poprawę nastawienia inwestorów w stosunku do ich nastrojów sprzed chociażby 6 miesięcy. Ostatnio zawarte transakcje oraz te obecnie uzgadniane potwierdzają poprawę nastrojów na rynku. W połączeniu ze stosunkowo dobrymi podstawami polskiej gospodarki powinno to doprowadzić do poprawy wyników rynku i stabilizacji stóp kapitalizacji w 2010 roku.