Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wiadomości

Warszawa

Jones Lang LaSalle wraz ze Szkołą Główną Handlową zastanawiają się wspólnie czy „Jeden dla wszystkich, czy wszyscy do jednego?” 

Raport dotyczący oczekiwań najemców powierzchni magazynowych


Warszawa, 5 maja 2010 – Jones Lang LaSalle wraz ze Szkołą Główną Handlową mają przyjemność przedstawić raport będący efektem ich współpracy – “Jeden dla wszystkich, czy wszyscy do jednego?”. Raport analizuje rynek z perspektywy końcowego użytkownika powierzchni magazynowej. Bazuje on na doświadczeniu Jones Lang LaSalle i Szkoły Głównej Handlowej, ich wiedzy rynkowej oraz analizie siedemdziesięciu ankiet przeprowadzonych wśród dwóch zupełnie różnych grup użytkowników powierzchni magazynowych w Polsce tj. operatorów logistycznych oraz sieci handlowych.

Anna Bartoszewicz-Wnuk, dyrektor działu badań rynku w Jones Lang LaSalle komentując główne wnioski zawarte w raporcie mówi: “W oparciu o wyniki przeprowadzonej ankiety dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że:

  • Pomimo spowolnienia odnotowanego w 2009 roku w sektorze nieruchomości magazynowych, 64% operatorów logistycznych biorących udział w badaniu powiększy zajmowaną powierzchnię w ciągu kolejnych 24 miesięcy, w tym 58% z planujących powiększenie- o ponad 5000 mkw.
  • Ponad połowa ankietowanych operatorów logistycznych okazjonalnie doświadczała niedostatku powierzchni magazynowych. Dodatkowo 50% operatorów logistycznych i firm spedycyjnych zbliża się do maksymalnego wskaźnika zagospodarowania powierzchni magazynowej wykorzystując ją średnio w 80-100%.
  • Coraz ważniejszą kwestią zarówno dla sieci handlowych jak i operatorów logistycznych jest szybsza rotacja towaru, częstsze dostawy oraz zdolność do szybszej reakcji na zapotrzebowanie rynku. 
  • Najemcy są coraz bardziej wymagający w odniesieniu do nieruchomości magazynowych i poszukują dodatkowych korzyści ponadto, co jest obecnie oferowane jako standard rynkowy w obiekcie klasy A. Niniejsze kwestie zostały szerzej omówione w raporcie.
  • Niektórzy z najemców handlowych czy logistycznych budują własne obiekty (przy czym znaczna grupa sieci handlowych deleguje usługę związaną z magazynowaniem do firm zewnętrznych). Inni współpracują z deweloperami w zakresie budowy obiektów przystosowanych do potrzeb indywidualnego najemcy („built to suit”).”
W erze wzrastających kosztów oraz rosnącego zapotrzebowania na paliwo, potrzeba budowania budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko są kluczowe. Jest to jedna z kwestii, która została poruszona w ankiecie. Wnioski są obiecujące. Jedna trzecia respondentów już dziś uważa za istotny zrównoważony rozwój i „zielone” idee związane z obiektami magazynowymi, a kolejne 44% deklaruje, że wkrótce przyjrzy się tym zagadnieniom. Co ważniejsze, 65% operatorów logistycznych, którzy wzięli udział w badaniu jest gotowa ponieść wyższe koszty wynajmu powierzchni magazynowych w pro-ekologicznych centrach dystrybucyjnych.