Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wiadomości

Londyn

Wzrost znaczenia siły konsumentów – Retail 2020 (Handel 2020) część druga


Jones Lang LaSalle w dniu dzisiejszym opublikował drugą część opracowania Retail 2020 (Handel 2020), „Siła należy do konsumentów”. Retail 2020, który miał swoją inaugurację 28 maja poprzez stronę internetową, bada gwałtownie zmieniający się obraz handlu oraz stara się przewidzieć kierunki w jakich będzie zmierzał handel na przestrzeni następnych dziesięciu lat.

Beatrice Mouton, Dyrektor regionalny ds. wynajmu obiektów handlowych w Jones Lang LaSalle skomentowała: „Część druga Retail 2020 rozpatruje nowe możliwości i zmieniające się relacje nie tylko pomiędzy handlowcami i konsumentami, lecz także pomiędzy producentami. Zwraca szczególną uwagę, w jaki sposób internet i powiązane technologie kreują siłę konsumentów. Ten rozdział raportu bada również emocjonalne podejście konsumentów do zakupów oraz sposób, w jaki zmienia się sam profil konsumenta: osoby urodzone zaraz po II wojnie światowej tworzące wyż demograficzny przechodzą na emerytury, dramatycznie spada liczba osób młodych a mężczyźni są zaangażowani w zakupy bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Rosną wymagania konsumentów i powoli zaczynają oni dominować nad handlowcami i producentami. Ten rozdział wskazuje również strategie rozwoju handlowców w tak wymagającym i konkurencyjnym środowisku.

Część druga Retail 2020 omawia następujące wyzwania, z którymi zarówno handlowcy jak i właściciele centrów handlowych będą się zmagać przez następną dekadę.

Potrzeby rynkowe – Handlowcy będą zmuszeni do przeanalizowania potrzeb konsumentów, które podczas boomu ostatniej dekady były w pewnym stopniu ignorowane, dotyczy to przede wszystkim dostępności i łatwości robienia zakupów. Czas i wygoda staną się najważniejszym kryterium, który konsumenci będą brali pod uwagę robiąc zakupy.

Kreowanie potrzeb na nową dekadę – Handlowcy, którzy będą chcieli pozostać głównymi graczami na rynku, będą musieli dostosować się do nowych trendów socjalnych, aby móc dostarczyć klientom odpowiednie powiązanie pomiędzy zakupami a sposobem życia, obejmujące aspekty wielokulturowości, stylistyki, trwałości i ochrony środowiska. Centra handlowe i handlowcy będą musieli silniej ze sobą współpracować, aby zaspokoić te oczekiwania.

Wielkość i struktura rynku – Wraz ze spodziewanym utrzymaniem się wzrostu populacji na tym samym poziomie przez następne dziesięciolecie, handlowcy będą musieli liczyć się z mniejszą liczbą młodych osób, oraz ze zmniejszająca się siłą nabywczą osób tworzących powojenny wyż demograficzny, w chwili obecnej przechodzących na emerytury.

Rozszczepienie rynku  - W odróżnieniu od pojęcia trzech segmentów konsumenckich, z którymi mamy do czynienia obecnie, do roku 2020 handlowcy staną przed zagadnieniem pięciu grup tworzących ich rynki docelowe: Generacja X (nastolatki), do których dołączy grupa Generacja Y ( osoby  młodociane (młodsze od nastolatków), generacja powojennego wyżu demograficznego, która podzieli się na dwie grupy w zależności czy jej członkowie przejdą na emerytury czy będą kontynuowały pracę zawodową, oraz starsza grupa tzw seniorów.