Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wiadomości

Warsaw

Wartość transakcyjna rynku inwestycji handlowych w Europie wyniosła 20,6 miliardów Euro – 68% więcej niż w 2009 roku.

Według badań i analiz przeprowadzonych przez Jones Lang LaSalle


Warszawa, 25 stycznia 2011 - Bezpośrednie inwestycje w sektorze nieruchomości handlowych w 2010 r. wyniosły ponad 20,6 miliardów euro, co stanowi 68% wzrost w stosunku do roku 2009 (12,3 miliardów euro). Według Jones Lang LaSalle w 4 kwartale sfinalizowano 150 transakcji, zwiększając wartość transakcyjną do 6,7 miliardów euro, prawie o 80% więcej w stosunku do 3 kwartału, najbardziej aktywnego okresu roku.

W sektorze nieruchomości handlowych w 2010 roku zawarto około pięćdziesięciu transakcji na nieruchomości o wartości równej bądź większej niż 100 milionów euro każda, co dało w sumie prawie 10 miliardów euro, co stanowi połowę całkowitej sumy transakcyjnej w tym roku. Dwadzieścia z tych największych transakcji zostało przeprowadzonych w 4 kwartale 2010 roku. Do najważniejszych należą: nabycie przez British Land centrum handlowego Drake Cirrus w Plymouth w Wielkiej Brytanii za ponad 275 milionów euro oraz pod koniec października zakup przez Rockspring za 224 milionów euro  51% udziałów w centrum handlowym O’Parinor w Paryżu. W obu transakcjach pośredniczył Jones Lang LaSalle

Wielka Brytania zakończyła 2010 rok tak silnie jak Niemcy go rozpoczęli, celebrując najbardziej aktywny okres od czasu końca 2007 roku, z wartością transakcji inwestycyjnych przekraczającą 2 miliardy euro w 4 kwartale br. W sumie w 2010 roku transakcje zawarte w Wielkiej Brytanii stanowiły 31% wartości transakcyjnej w Europie, a Niemcy 23%. W Holandii i Francji w sumie tylko w 4 kwartale podpisały się transakcje o wartości 1,4 miliarda euro, gdzie przez cały rok zawarto transakcje o wartości 4 miliardów euro. Polska w 2010 roku zajęła wysoką 5-tą pozycję (co do wartości transakcji) - a transakcje o wartości 677 milionów euro zostały zawarte podczas ostatniego kwartału roku. Jedną z najważniejszych transakcji zawartych w 2010 roku w Polsce była sprzedaż przez Carpathian PLC za blisko 170 milionów euro centrum handlowego Promenada w Warszawie. Centrum zostało zakupione przez Atrium European Real Estate. Sprzedającemu doradzał Jones Lang LaSalle.

Komentując świetne wyniki Wielkiej Brytanii w 2010 roku, Adrian Peachey, Dyrektor Działu Inwestycji w Nieruchomości Handlowe w Jones Lang LaSalle w Wielkiej Brytanii powiedział: “W Wielkiej Brytanii wolumen inwestycji w nieruchomości handlowe przekroczył wartość z roku 2009 i osiągnął  poziom 6,5 miliardów euro, z inwestycjami w centra handlowe stanowiącymi prawie 50% wszystkich inwestycji w sektorze nieruchomości handlowych. Najlepsze aktywa pozostały najbardziej atrakcyjne dla inwestorów. W odniesieniu do pozostałych nieruchomości inwestorzy zwracali szczególną uwagę na wyniki i jakość najemców szacując pewność przychodów czynszowych.  Głównym trendem inwestycyjnym w Wielkiej Brytanii był popyt na najwyższej jakości produkty w przypadku wszystkich formatów handlowych co miało silny wpływ na ceny nieruchomości. W rezultacie wartość drugorzędnych aktywów poza głównymi miastami wzrastała w znacznie wolniejszym stopniu. Interesujący jest fakt, że nieruchomości różnej jakości znalazły inwestorów za odpowiednią cenę. Nastąpił wysyp produktów w październiku 2010, z których większość jest już sprzedana lub w wyłączności.

Agata Sekuła, Dyrektor Działu Inwestycji Handlowych w Jones Lang LaSalle w Europie Centralnej komentuje: „W roku 2010 zaobserwowaliśmy znaczne zainteresowanie inwestorów produktami handlowymi i sfinalizowano wiele transakcji. Polska była ulubionym krajem w Europie Centralnej. Oprócz wielu transakcji stricte inwestycyjnych takich jak sprzedaż centrum handlowego Promenada w Warszawie, centrum handlowego Arkadia i Warszawa Wileńska w Warszawie,  centrum Ferio w Koninie, centrum Jantar w Słupsku czy Galeria Malta w Poznaniu, inwestorzy byli też zainteresowani bardziej skomplikowanymi strukturami transakcji takimi jak forward funding czy joint venture przy projekcie developerskim, na które kompletnie nie było popytu w roku 2009.”