Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wiadomości

Warszawa

Polska wśród najbardziej atrakcyjnych rynków nieruchomości biurowych na świecie według globalnego raportu Jones Lang LaSalle

Globalny współczynnik powierzchni niewynajętej spadł do 14,1% wskutek powrotu koniunktury na rynku wynajmu biur.


Chicago, Londyn, Singapur, 11 kwietnia 2011 roku – Większa pewność odnośnie warunków działalności i otoczenia biznesowego ze strony podmiotów gospodarczy aktywizuje czołowe rynki biurowe na świecie. Jak wynika z nowego kwartalnego raportu Jones Lang LaSalle – Prognoza Rynków Biurowych na Świecie, sytuacja ta inicjuje widoczny wzrost czynszów oraz wartości nieruchomości, w szczególności najlepszej jakości nieruchomości oraz tam, gdzie brakuje nowych, wysokiej klasy produktów inwestycyjnych. Raport wskazuje kilka „hot spots” tj. regionów charakteryzujących się największym potencjałem wzrostowym rynku nieruchomości biurowych. Polska jest jednym z nich i jedynym tak ocenionym krajem w Europie. Innymi wyróżnionymi lokalizacjami na świecie są: E7 (Brazylia, Indie, Chiny, Rosja, Indonezja, Meksyk oraz Turcja), Hong Kong a także Singapur.

Po raz pierwszy od globalnego kryzysu finansowego, rosnący optymizm związany z otoczeniem biznesowym przeważa nad ryzykiem ekonomicznym, choć ostatnie wydarzenia na świecie nieco tłumią ten optymizm.


Raport - Prognoza Rynków Biurowych na Świecie dowodzi, iż zrealizowany popyt na biura wszedł w fazę wzrostu w cyklu koniunkturalnym. Czynnikami wpływającymi na tą sytuację są: silniejszy wzrost ekonomiczny gospodarek światowych, większa pewność odnośnie warunków prowadzenia działalności biznesowej, lepsze wyniki finansowe firm, oraz plany rozwoju i wzrostu zatrudnienia ze strony przedsiębiorstw. Globalny wskaźnik powierzchni niewynajętej w każdym z trzech regionów świata (Europa, Bliski Wschód i Afryka, Ameryki oraz Azja/ Daleki Wschód) ustabilizował się w 2010 roku i wynosi obecnie 14,1%.

Przed trzęsieniem ziemi i tsunami w Japonii, rynki nieruchomości Dalekiego Wschodu rozwijały się bardzo dynamicznie rejestrując największe spadki poziomu pustostanów, oraz oferując bardzo atrakcyjne warunki do inwestowania. Jane Murray, Head of Research na Azję/ Daleki Wschód, komentuje “Spodziewamy się dalszego silnego wzrostu azjatyckich rynków nieruchomości, a motorami rozwoju będą Chiny i Indie. Wpływ wydarzeń w Japonii na gospodarkę i rynek nieruchomości tego kraju, jego partnerów handlowych w regionie i na świecie będzie przez jakiś czas trudny do oszacowania”.

Prognoza wg Regionów

Ameryki: „Obecny rok będzie się charakteryzować nierówną geograficznie fazą wzrostu oraz umiarkowanym optymizmem” mówi Ben Breslau, Managing Director w Jones Lang LaSalle Americas Research. „Ameryka Północna będzie się rozwijać w nieco szybszym tempie w efekcie poprawy sytuacji na niektórych rynkach tj. Waszyngton, Manhattan czy San Francisco. Wskaźnik powierzchni niewynajętej w całych Stanach Zjednoczonych jest z roku na rok coraz niższy – spodziewamy się, iż wyniesie on poniżej 18% pod koniec br. Poprawę widać również w Kanadzie, oczekujemy tutaj wzrostu stawek czynszowych w 2011 roku. Ponadto, silny wzrost gospodarczy w Sao Paulo przekłada się na spory popyt na powierzchnię biurową.”

Azja/ Daleki Wschód: Abstrahując od zniszczeń w Japonii, warunki funkcjonowania rynku nieruchomości w Azji są coraz lepsze, na co wpływ ma wzrost zatrudnienia wśród najemców korporacyjnych. „Zasadniczo prognozujemy wzrost absorpcji netto w regionie w 2011 roku oraz towarzyszący jemu spadek wskaźnika powierzchni niewynajętej. Taka sytuacja będzie miała miejsce na większości czołowych rynków Dalekiego Wschodu. Jednak w kilku miejscach, które cechują się dużą przyszłą podażą biur np. Singapurze czy niektórych miastach w Indiach, wskaźniki pustostanów zapewne wzrosną” – komentuje Jane Murray.

Europa, Bliski Wschód i Afryka: Odczucia firm dotyczące warunków biznesowych działalności gospodarczej są w Europie na najwyższym poziomie od 2007 roku, co potwierdzają wartości zawartych transakcji najmu i kupna/ sprzedaży nieruchomości. „Najemcy są wciąż ostrożni a popyt generowany jest w dużej mierze przez konsolidacje. Za sprawą kilku gospodarek europejskich, weszliśmy w fazę wzrostu stawek czynszowych. Należy jednak pamiętać, iż poziomy czynszów z 2007 roku nie będą do osiągnięcia dla większości rynków przed 2014 rokiem” mówi Grant Fitzner, Head of EMEA Research w Jones Lang LaSalle. „Na ścieżkę wzrostu powróciły już Wielka Brytania, Francja, Niemcy i niektóre kraje skandynawskie, zwłaszcza Szwecja. Na rynkach tych obserwujemy poprawę koniunktury i zainteresowanie inwestorów nieruchomościami. Uważnie śledzimy wydarzenia na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. Poza oczywistym wpływem na lokalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, sytuacja w tych regionach może wpłynąć na wzrost liczby transakcji kupna/ sprzedaży w Europie” dodaje Fitzner.

Tomasz Trzósło, Head of Capital Markets w Europie Środkowo Wschodniej w Jones Lang LaSalle wtóruje: „Obserwujemy większe zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości ze strony globalnych funduszy i inwestorów, przykładem może być kapitał z Bliskiego Wschodu. Globalne fundusze poszukują alternatywnych i bezpiecznych możliwości ulokowania kapitału. Polska jako kraj niezagrożony różnego rodzaju klęskami żywiołowymi, a także stabilny makro-ekonomicznie, daje takie możliwości.”

Prognoza dotycząca Rynków Kapitałowych (2011 rok)
Globalna wartość transakcji inwestycyjnych nieruchomościami biurowymi wyniosła 155 mld US$ w całym 2010 roku. W br. spodziewany jest wzrost tej kwoty do około 190 mld US$, gdyż wzrost cen zachęca właścicieli do wystawienia swoich nieruchomości na sprzedaż.
Wartość nieruchomości najwyższej jakości (tzw. „prime”) na czołowych rynkach biurowych na świecie wzrasta dynamicznie. Szczególnie widoczne jest to w Hong Kongu, Londynie, Paryżu i Moskwie. W bieżącym roku oczekujemy wyższych cen nieruchomości na większości globalnych rynków, a jedną z przyczyn jest tutaj wzrost stawek czynszu.
Prognoza dotycząca Przedsiębiorstw (2011 rok)
Najemcy korporacyjni skoncentrują się w 2011 roku na nowych rynkach, oferujących możliwość wzrostu zatrudnienia oraz dostęp do wykwalifikowanych kadr. Będą również dążyć do większej wydajności stanowisk pracy.

Komentując zakwalifikowanie Polski do grupy krajów o największym potencjale rozwojowym rynku nieruchomości biurowych, Anna Kot, Head of Office Agency w Polsce mówi: „Polska jako jedyny kraj w Europie została tak wysoko oceniona. Przyczyn jest wiele. Najważniejszą z nich jest silny, i co ważne, stabilny popyt na biura ze strony międzynarodowych korporacji poszukujących standaryzacji i optymalizacji procesów biznesowych. Wiele korporacji posiada już centra usług w Polsce, które poszerzają wachlarz procesów, generują zatrudnienie i zapotrzebowanie na nowoczesne biura.”