Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Studium przypadku

Nestle

Usługi

Zdefiniowanie potrzeb Klienta, analiza lokalizacji znajdujących się na terenie SSE i poza jej granicami. Współpraca z Ernst & Young w ocenie najatrakcyjniejszych lokalizacji, przygotowanie 3 najlepszych propozycji inwestycyjnych, dokładne techniczne due-diligence (w tym uzyskanie warunków przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej, badania geotechniczne gruntu), uzyskanie decyzji środowiskowej dla wszystkich 3 działek, współpraca przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Sytuacja/Proces

produkcyjnego. Zgodnie z wymaganiami Klienta zakres terytorialny poszukiwań terenu inwestycyjnego obejmował rejon Poznania i Wrocławia. Celem było wyselekcjonowanie lokalizacji, która umożliwi zdobycie pomocy publicznej i zachęt finansowych.

Rezultaty

Dogłębna analiza przeprowadzona przez JLL we współpracy z partnerami biznesowymi, jak i działem research, udowodniła, że najbardziej dogodna lokalizacja znajduje się poza granicami SSE.
Zgodnie z rekomendacją wydaną przez JLL klient zdecydował się na zakup gruntu inwestycyjnego od firmy Prologis. Dzięki profesjonalnemu doradztwu oraz wsparciu udzielonemu w trakcie całego procesu, transakcja została zakończona pomyślnie w wymaganych ramach czasowych.

All Case Studies

 

 

Monitoring bankowy dla Mayland/poland/pl-pl/zobacz-opis/10/monitoring-bankowy-dla-maylandMonitoring bankowy dla Mayland
Mindshare/poland/pl-pl/zobacz-opis/11/mindshareMindshare
Factory Outlet - Pierwsze centrum outletowe w Polsce (Warszawa)/poland/pl-pl/zobacz-opis/12/factory-outlet-pierwsze-centrum-outletowe-w-polsce-warszawaFactory Outlet - Pierwsze centrum outletowe w Polsce (Warszawa)