Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Studium przypadku

Monitoring budowy dla Uniqua Real Estate AG, Gdańsk

We wrześniu 2007 roku firma Jones Lang LaSalle przeprowadziła analizę techniczną obiektu biurowego Kartuska Office w Gdańsku.
Następnie w okresie od września 2007 roku do maja 2008 roku firma Jones Lang LaSalle świadczyła usługi monitoringu budowy tej nieruchomości.

Analiza techniczna przeprowadzona przez Jones Lang LaSalle obejmowała:

  • Przeprowadzanie inspekcji budowy,
  • Weryfikację dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • Sprawdzenie dokumentów formalno-administracyjnych (takich jak decyzja WZiZT, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie wodno-prawne itp.),
  • Analizę uzgodnień z gestorami sieci.

Usługi monitoringu obejmowały comiesięczne inspekcje budowy oraz przygotowanie raportu zawierającego informacje dotyczące:

  • Kontroli tempa wykonywania robót i oszacowania ryzyka opóźnień zakończenia realizacji,
  • Weryfikacji materiałów i rozwiązań stosowanych na budowie,
  • Oceny ogólnej jakości robót,
  • Monitoringu postępu procedur administracyjnych (np. uzyskiwania pozwoleń),
  • Monitoringu zawierania porozumień z gestorami sieci zewnętrznych,
  • Udziału w odbiorach ważniejszych elementów robót.

Usługi świadczone przez Jones Lang LaSalle pozwoliły Klientowi na uzyskanie uzgodnionych standardów nieruchomości, na weryfikację, czy wobec projektów dotrzymywane są zobowiązania administracyjne, oraz na zabezpieczenie procesów budowlanych przed potencjalnymi ryzykami.

All Case Studies

 

 

Monitoring bankowy dla Mayland/poland/pl-pl/zobacz-opis/10/monitoring-bankowy-dla-maylandMonitoring bankowy dla Mayland
Mindshare/poland/pl-pl/zobacz-opis/11/mindshareMindshare
Factory Outlet - Pierwsze centrum outletowe w Polsce (Warszawa)/poland/pl-pl/zobacz-opis/12/factory-outlet-pierwsze-centrum-outletowe-w-polsce-warszawaFactory Outlet - Pierwsze centrum outletowe w Polsce (Warszawa)