Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Studium przypadku

Zarządzanie projektem Lenovo, Legnica

Od sierpnia 2007 roku Jones Lang LaSalle pełni na rzecz Lenovo funkcję Przedstawiciela Zamawiającego w odniesieniu do realizowanej przez tę firmę inwestycji produkcyjnej o powierzchni 34 000 metrów kwadratowych (dla 1200 pracowników), w tym 3500 metrów kwadratowych powierzchni biurowej i pomocniczej. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Koniec prac planowany jest na grudzień 2008 roku.

Określenie wytycznych inwestorskich, przygotowanie specyfikacji technicznej do zaproszenia do złożenia ofert, które rozesłał deweloper, preselekcja wykonawców i doprowadzenie do podpisania umowy. Negocjacja umowy najmu oraz uzgodnienie ostatecznej specyfikacji technicznej, optymalizacja kosztów, zastosowanie rozwiązań LEED i integracja informacji spływających od wielu zespołów technicznych znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Azji oraz w Europie Zachodniej i Wschodniej, Doradztwo w zakresie pozwoleń, uzgodnienia z władzami lokalnymi, zarządzanie poleceniami wprowadzania zmian, stosowanie wymogów projektowych oraz koordynacja prac bezpośrednich sprzedawców Klienta z pracami na budowie.

W ciągu 3 tygodni przygotowano i uzgodniono wymogi techniczne dla nowego rodzaju obiektu przemysłowego. Przygotowanie ostatecznej specyfikacji oraz zakończenie negocjacji umowy najmu miały miejsce w ciągu 8 tygodni od daty podpisania listu intencyjnego. 12 miesięcy po podpisaniu umowy najmu ma się rozpocząć produkcja. Oznacza to rok na przeprowadzenie procedury zakupu działki miejskiej, zakończenie projektowania, zdobycie pozwoleń, zakończenie budowy, instalację linii produkcyjnych, rozruch oraz przeszkolenie personelu.

All Case Studies

 

 

Monitoring bankowy dla Mayland/poland/pl-pl/zobacz-opis/10/monitoring-bankowy-dla-maylandMonitoring bankowy dla Mayland
Mindshare/poland/pl-pl/zobacz-opis/11/mindshareMindshare
Factory Outlet - Pierwsze centrum outletowe w Polsce (Warszawa)/poland/pl-pl/zobacz-opis/12/factory-outlet-pierwsze-centrum-outletowe-w-polsce-warszawaFactory Outlet - Pierwsze centrum outletowe w Polsce (Warszawa)