Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Studium przypadku

Zarządzanie projektem ABN AMRO, Warszawa

W okresie od marca do grudnia 2007 roku firma JLL świadczyła pełen zakres usług zarządzania projektem dostosowania powierzchni biurowej dla ABN AMRO Poland. Zakres prac obejmował przebudowę części budynku wraz dostosowaniem instalacji technicznych na powierzchni 4000 metrów kwadratowych.

  • Doradztwo przy negocjacjach zapisów umowy najmu odnoszących się do elementów technicznych​,
  • Określenie ​standardów projektu,
  • Zatrudnienie i koordynacja prac projektantów,
  • Przeprowadzenie przetargów na prace budowlane i instalacyjne,
  • Negocjacje kosztów i przygotowania umów z wykonawcami
  • Koordynacja i nadzór nad pracami budowlanymi i instalacyjnymi
  • Kontrola kosztów, przeprowadzenie odbiorów skompletowanie dokumentacji powykonawczej
Przedsięwzięcie zrealizowano w planowanym terminie w sposób w pełni zadowalający naszego Klienta.

Dzięki pracy naszych specjalistów udało się uzyskać znaczne oszczędności dla Klienta na etapach projektowania, zlecanie prac i wykonawstwa. Mimo znacznej ilości zmian do projektu i wynikających z tego robót dodatkowych, prace zostały zakończone w uzgodnionym terminie i budżecie. Dzięki temu, że Klient w każdej chwili mógł liczyć na naszą pomoc, obdarzył nas zaufaniem i konstruktywnie z nami współpracował, projekt został przeprowadzony sprawnie i efektywnie pod względem kosztów 
Z sukcesem zastosowano wymogi ABN AMRO co do standardów technicznych jak i form dokumentowania przedsięwzięcia.

All Case Studies

 

 

Monitoring bankowy dla Mayland/poland/pl-pl/zobacz-opis/10/monitoring-bankowy-dla-maylandMonitoring bankowy dla Mayland
Mindshare/poland/pl-pl/zobacz-opis/11/mindshareMindshare
Factory Outlet - Pierwsze centrum outletowe w Polsce (Warszawa)/poland/pl-pl/zobacz-opis/12/factory-outlet-pierwsze-centrum-outletowe-w-polsce-warszawaFactory Outlet - Pierwsze centrum outletowe w Polsce (Warszawa)