Anna Bartoszewicz-Wnuk

Head of Workplace Advisory

Ania kieruje pracami Działu Doradztwa ds. Miejsca Pracy (Workplace Advisory) w JLL, oferując klientom kompleksową usługę związaną z analizą miejsca pracy i jego optymalnym dostosowaniem do charakteru firmy oraz potrzeb jej pracowników.

Wcześniej, przez 10 lat kierowała Działem Badań Rynku i Doradztwa w JLL. Pracowała głównie na rzecz inwestorów/właścicieli i deweloperów powierzchni komercyjnych. Od 2009 roku jest mocno zaangażowana w prace ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) – wiodącej organizacji branżowej reprezentującej sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Ania jest inicjatorką, autorką lub współautorką takich publikacji i raportów jak „Onshore, Nearshore, Offshore – Unsure?”, „Made in Poland”, „Poland’s Big 7” czy „BPO i Centra Usług Wspólnych: Pracownicy sektora zabierają głos w sprawie swojego miejsca pracy”.

Anna jest laureatką europejskiej nagrody JLL za wybitne osiągnięcia związane z badaniami rynku. Ma 18 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych.