Charles Boudet

CEO, France

Charles odpowiada za strategię rozwoju i działalność operacyjną JLL we Francji. 

Po 18 latach pracy w Rosji i Niemczech Charles wrócił do Francji – mieszka w Paryżu.

Ma doświadczenie zarówno w branży nieruchomości, jak i poza nią. Przed rozpoczęciem pracy w moskiewskim biurze JLL w 2006 roku, gdzie objął funkcję dyrektora agencji ds. nieruchomości biurowych i przemysłowych, zajmował stanowisko dyrektora ds. łańcucha dostaw w Danone. Trzy lata później został dyrektorem oddziału w Rosji. 

W 2015 roku Charles wrócił do Paryża, aby objąć funkcję dyrektora generalnego. Oprócz pełnienia obowiązków we Francji nadzoruje również zespoły odpowiedzialne za reprezentację najemców na rynkach logistycznych, magazynowych i biurowych w regionie EMEA. 

Pasja Charlesa do rozwiązań technicznych znajduje odzwierciedlenie w pracy zawodowej, gdzie może koncentrować się na redefiniowaniu usług JLL poprzez wykorzystanie danych i technologii. Zasiada w zarządzie współzałożonej przez JLL spółki typu proptech.

Inne hobby Charlesa - już w mniejszym stopniu związane z działalnością JLL - to narciarstwo i piłka nożna.