Informacje o firmie

Działamy na rzecz naszych pracowników, klientów i akcjonariuszy. Interpretujemy na nowo sektor nieruchomości, aby odpowiedzieć na potrzeby ich użytkowników. Zapoznaj się z naszym rocznym raportem, sprawozdaniem podsumowującym działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i innymi informacjami korporacyjnymi.

Informacje
ogólne

Najwyższe standardy etyczne

JLL nie idzie na kompromisy w kwestii transparentności i uczciwości postępowania. Działamy tylko i wyłącznie zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.