Paweł Sztejter

Head of Residential

Paweł odpowiada za usługi JLL w sektorze Living w Polsce, obejmującym rynki mieszkań na sprzedaż i wynajem, akademiki, co-living, mieszkania wakacyjne oraz mieszkalnictwo dla seniorów. 

Paweł ma ponad 25-letnie doświadczenie w doradztwie na rynku mieszkaniowym i jest jednym z czołowych ekspertów branży mieszkaniowej w Polsce, wspierających jej rozwój od początku lat 90-tych. Karierę zawodową rozpoczął w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W latach 1994-1997 był członkiem grupy doradczej utworzonej przez Bank Światowy, Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz polskie Ministerstwo Budownictwa, której celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce.

Paweł był współzałożycielem i wiceprezesem firmy REAS, która od 1997 była wiodącą polską firmą doradczą specjalizującą się w sektorze mieszkaniowym, a z dniem 1 grudnia 2018 weszła w struktury JLL.

Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), członkiem Urban Land Institute (ULI), a w latach 2014 – 2019 pełnił rolę wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości.

JLL oferuje usługi z zakresu badań i analiz rynku, doradztwa strategicznego i deweloperskiego oraz doradztwa inwestycyjnego dla deweloperów i funduszy inwestycyjnych w segmencie mieszkań na wynajem i akademików.