William Douglas

Chief Marketing Officer, EMEA

William odpowiada za promocję i umocnienie marki JLL oraz poszczególnych usług, produktów i pracowników firmy.

William jest ekspertem w dziedzinie marketingu strategicznego, a jego pasją jest bliska współpraca z klientami. Posiada bogate doświadczenie, które zdobywał na wielu różnych stanowiskach. Pracując w firmie BlackBerry, wyjechał z ojczystej Kanady do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie był wiceprezesem ds. globalnej strategii handlowej, odpowiadając m.in. za marketing produktów, planowanie rynku, strategiczne ustalanie cen oraz badania i analizy. 

W związku z objęciem kierowniczego stanowiska w segmencie European Enterprise Business firmy Samsung Electronics, wraz z żoną i dwójką dzieci przeprowadził się do Londynu, a w 2015 roku rozpoczął pracę w JLL jako dyrektor ds. marketingu. Odpowiada również za globalną markę JLL, działania marketingowe na globalnych rynkach kapitałowych oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie EMEA. 

Nasz sposób przyswajania informacji zmienia się, co również powinno przekładać się na sposoby, w jaki sami informacje udostępniamy. Jesteśmy świadkami spadku znaczenia tradycyjnej reklamy na rzecz podejścia cyfrowego, o odpowiednio dobranej treści wzbudzającej emocje i sprzyjającej identyfikacji.

William jest wykwalifikowanym, aktywnym sędzią piłkarskim, jak również dyrektorem niewykonawczym w Surrey County Football Association. Lubi pokonywać długie trasy na rowerze.