CHICAGO, 4 maja 2021 — firma JLL (NYSE: JLL) ogłosiła w dniu dzisiejszym swój cel polegający na osiągnięciu zerowej emisji dwutlenku węgla do roku 2040 we wszystkich obszarach działalności, w tym w obiektach klientów, którymi zarządza na całym świecie. W związku z realizacją tego założenia 95% bazowych emisji gazów cieplarnianych JLL odnotowanych w roku 2018 zostanie całkowicie wyeliminowanych, zaś ewentualne wymagane rekompensaty mają zostać ograniczone do maksymalnie 5% tego poziomu.

Firma JLL została również sygnatariuszem inicjatywy „The Climate Pledge” – razem z Amazon, Global Optimism i innymi organizacjami - w ramach zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji do roku 2040 — dziesięć lat wcześniej niż wymaga tego Porozumienie Paryskie. Podkreśla to wcześniejsze cele firmy JLL, umacniając jej czołową pozycję na polu działań klimatycznych.

We wrześniu 2020 r. firma JLL podpisała zobowiązanie dotyczące zerowej emisji z budynków (Net Zero Carbon Building Commitment) zaproponowane przez World Green Building Council. Zobowiązanie to definiuje energooszczędność jako centralny komponent dekarbonizacji w globalnych inwestycjach w branży nieruchomości, bazujący na generowaniu i zakupie energii odnawialnej z myślą o zaspokajaniu mniejszego zapotrzebowania na energię. W kwietniu 2020 r. firma ogłosiła swój cel naukowy dostosowany do wyzwania „1.5°C” określonego w Porozumieniu Paryskim.

„Zmiany klimatu to kwestia definiująca nasze czasy” — powiedział Christian Ulbrich, dyrektor generalny JLL. „Zdajemy sobie sprawę, że walka z globalnym ociepleniem wymaga pilnej i kompleksowej reakcji całej branży i społeczeństwa. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy zobowiązać do zerowej emisji dwutlenku węgla do roku 2040 i dołączyć do inicjatywy „The Climate Pledge.” Każdy pracownik JLL podchodzi do tego bardzo poważnie – w interakcji z klientami, partnerami biznesowymi i społecznościami lokalnymi – gdyż chce kształtować przyszłość sektora nieruchomości w lepszym świecie”.

Pomoc klientom w osiągnięciu zerowej emisji dwutlenku węgla to podstawowy filar strategii JLL, a firma realizuje poważne inwestycje w usługi powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Wykorzystując pełną moc swej globalnej platformy, JLL zamierza umożliwić klientom dekarbonizację portfeli do roku 2040. Chce z nimi prowadzić partnerską współpracę ukierunkowaną na zmniejszenie śladu węglowego w nieruchomościach i zrównoważony rozwój.

Zgodnie z kryteriami kampanii „Race to Zero” JLL pragnie podejmować pilne działania w zakresie dekarbonizacji i przyczyniać się do redukcji emisji na poziomie globalnym, oczywiście pracując jednocześnie nad własnym zobowiązaniem do zerowej emisji do roku 2040. Mając na względzie przejrzystość i mecenat, JLL opublikuje plany dojścia do zerowej emisji w drugiej części bieżącego roku – przed konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu COP26.

Uwaga dla redaktorów

„Race to Zero” to globalna i powszechna kampania, kierowana przez championów klimatycznych wysokiego stopnia, ukierunkowana na wpływanie na podmioty niepaństwowe, aby dołączyły do porozumienia „Climate Ambition Alliance”. Od momentu wdrożenia w czerwcu 2020 roku kampania „Race to Zero” traktowana jest jako punkt odniesienia dla różnych inicjatyw, sieci i koalicji walczących o zerową emisję netto. Firma JLL została wskazana przez championów klimatycznych, wraz z firmą Arup, jako lider w sektorze budownictwa i infrastruktury, który ma stymulować transformację systemową pod kątem zerowej emisji dwutlenku węgla. JLL prowadzi aktywną interakcję z grupami najważniejszych interesariuszy w obrębie łańcucha wartości, gdyż chce propagować odważne działania klimatyczne zgodnie z założeniami kampanii „Race to Zero”.


O JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $16.6 billion, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 91,000 as of December 31, 2020. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.