Informacje Branżowe I Regulacyjne

Introduction

Niniejsza strona prezentuje informacje dotyczące Jones Lang LaSalle wymagane przez prawo obowiązujące w Polsce.

Spółki świadczące usługi na rzecz klientów:

Spółka

Kraj

Adres

KRS

NIP

Tetris Poland Sp. z o. o.

Polska

Warsaw Spire, 25piętro, Plac Europejski 1, Warszawa, Polska

519489

 PL5252593166

Jones Lang LaSalle Holdings Sp. z o. o.

Polska

Warsaw Spire, 30piętro, Plac Europejski 1, Warszawa, Polska

289236

 PL5252403102

Jones Lang LaSalle Group Services Sp. z o. o.

Polska

Warsaw Spire, 30piętro, Plac Europejski 1, Warszawa, Polska

289432

 PL5252406595

Jones Lang LaSalle Sp. z o. o.

Polska

Warsaw Spire, 30piętro, Plac Europejski 1, Warszawa, Polska

84148

PL5260036894Usługi świadczone przez Jones Lang LaSalle podlegają warunkom uzgodnionym z klientami w formie pisemnej. Umowy te, o ile nie postanowiono inaczej, podlegają prawu polskiemu i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.

Kontakt

Siedziba  spółki znajduje się w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48 22 167 00 00) lub za pomocą poczty elektronicznej z właściwym pracownikiem, używając formatu imię.nazwisko@jll.com.

Reklamacje

Jones Lang LaSalle dąży do ciągłego doskonalenia usług świadczonych na rzecz klientów. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Partnerem właściwym dla twojego zlecenia. Jeśli nie byłoby to właściwe lub jest on nieodpowiedni, zapraszamy do kontaktu pod adresem:  warsaw.office@jll.com

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej JLL jest realizowane przez Lexington Insurance Company pod firmą Aon Risk Solutions, Aon Centre, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, Londyn, EC3V 4AN. Zasięg terytorialny działalności Ubezpieczyciela jest globalny, z zastrzeżeniem treści ogólnych warunków ubezpieczenia. Kontakt: insurance.contact@jll.com

Finanse

Informacja o realizacji strategii podatkowej Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. za rok 2022, 2021 oraz 2020 dostępna jest tutaj.

Rozwiązywanie sporów

Informacje odnośnie podmiotu właściwego dla rozwiązywania sporów są określone w umowie zawartej między JLL a Klientem.