Oświadczenie o ochronie prywatności JLL

Data wejścia w życie: Grudzień 2022 r.

Kim jesteśmy

Spółka Jones Lang LaSalle (JLL) i jej podmioty zależne i stowarzyszone są wiodącym światowym dostawcą usług w zakresie zarządzania nieruchomościami i inwestycjami.

Nasze zaangażowanie w ochronę prywatności

Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za ochronę przekazanych nam danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu wyjaśniamy, jak to robimy. Określono w nim, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe, co robimy z tymi, które posiadamy oraz jak je chronimy, a także wyjaśniono Państwa prawa do ochrony prywatności (jeśli mają zastosowanie). Nasze podejście do zarządzania danymi osobowymi i ich wykorzystywania zostało przedstawione w naszym Zobowiązaniu do ochrony prywatności.

Co, jeśli zmienimy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności

JLL może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Gdy zajdzie taka konieczność, zmienione oświadczenie zostanie opublikowane na tej stronie, a w stosownych przypadkach zostanie to ogłoszone na naszej stronie głównej. Można wrócić na tę stronę i sprawdzić wszelkie wprowadzone przez nas zmiany.

Równie ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były zgodne ze stanem faktycznym, aktualne i adekwatne. Prosimy o informowanie nas na bieżąco o zmianach Państwa danych osobowych w trakcie współpracy z nami.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Gdy zbieramy dane osobowe, otwarcie informujemy, jak gromadzimy dane i jak będziemy je wykorzystywać.

Przedstawione poniżej kategorie danych osobowych określają, jakie informacje możemy gromadzić, jak i dlaczego możemy je gromadzić oraz jakim podmiotom trzecim możemy je udostępniać. Kliknij ikonę „+”, aby wyświetlić treść.

W zależności od charakteru Państwa relacji z JLL (lub naszymi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi) oraz produktów / aplikacji mobilnych lub usług, z których Państwo korzystają, możemy nie gromadzić wszystkich danych osobowych wymienionych poniżej.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Konsument (bezpośrednio).
 • Informacje publiczne.
 • Strony trzecie, które świadczą dla nas usługi marketingu cyfrowego i analizy przy użyciu plików cookie i podobnych technologii, które zawierają unikalny identyfikator, na przykład reklamowy.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Podmioty przetwarzające płatności i inne instytucje finansowe.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze i inne strony trzecie, które weryfikują podane przez Państwa informacje.
 • Strony trzecie, które zapewniają dostęp do informacji udostępnianych publicznie przez Państwa, takie jak platformy mediów społecznościowych.
 • Państwa komputer i urządzenia mobilne (automatycznie), gdy korzystają Państwo z naszych witryn internetowych, aplikacji i platform online.
 • Pliki cookie, sygnalizatory sieci web “web beacon” i podobne technologie (automatycznie), kiedy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe lub witryny internetowe stron trzecich.
 • Partnerzy reklamowi będący stronami trzecimi i inne strony trzecie, które świadczą usługi marketingu cyfrowego.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi w zakresie bezpieczeństwa witryn internetowych i Internetu.
 • Gdy kontaktują się Państwo z nami lub nas odwiedzają (automatycznie), na przykład gdy nagrywamy rozmowy z naszym call center lub używamy kamer monitoringu.
 • Państwa urządzenia mobilne oraz inne urządzenia i aplikacje połączone z Internetem (automatycznie).
 • Wnioski na podstawie informacji, które uzyskujemy od Państwa i na Państwa temat, takie jak Państwa preferencje.
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Określanie kwalifikowalności i zakresu produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Dostarczanie Państwu naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Administrowanie oraz zarządzanie naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami, a także ich analizowanie i ulepszanie.
 • Wystawianie faktur i pobieranie płatności.
 • Realizacja zobowiązań płatniczych.
 • Komunikacja z Państwem w sprawach związanych z naszymi produktami i usługami.
 • Zamawianie produktów i usług od wykonawców/dostawców, w tym zarządzanie powiązanymi zobowiązaniami umownymi dotyczącymi wykonawców/dostawców i wywiązywanie się z nich.
 • Analizowanie i lepsze zrozumienie Państwa potrzeb, preferencji i zainteresowań.
 • Wewnętrzne analizy biznesowe i badania rynku.
 • Reklama i promocja produktów, w tym kontaktowanie się z Państwem w sprawie produktów, usług i tematów, które mogą być dla Państwa interesujące.
 • Zaangażowanie we wspólne inicjatywy marketingowe.
 • Stosowanie się do zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
 • Identyfikowanie Państwa oraz Państwa urządzeń w jakichkolwiek celach określonych powyżej, w tym monitorowanie Państwa korzystania z produktów / aplikacji mobilnych, usług i reklam oraz interakcji z nimi.
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe lub zawarliśmy podobne porozumienia.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi realizacji zamówień związane z naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami.
 • Podmioty przetwarzające płatności, instytucje finansowe i inne podmioty konieczne do realizacji i uwierzytelnienia transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.
 • Strony trzecie, które doręczają fizycznie naszą korespondencję, takie jak poczta i firmy kurierskie.
 • Inne strony trzecie, jeśli są niezbędne do realizacji transakcji i dostarczania naszych produktów/usług.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi w zakresie marketingu i analizy danych, takie jak platformy mediów społecznościowych wykorzystywane do wyświetlania naszych reklam, dostawcy usług optymalizacji witryn internetowych / poczty elektronicznej, usług w zakresie marketingu e-mailowego oraz analizy danych.
 • Strony trzecie będące partnerami reklamowymi w sieci.
 • Strony trzecie, które pomagają w realizacji naszych programów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze.
 • Nasi prawnicy, audytorzy i konsultanci.
 • Organy prawne i regulacyjne oraz inne strony trzecie zgodnie z wymogami prawa.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Konsument (bezpośrednio).
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Podmioty przetwarzające płatności i inne instytucje finansowe.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze i inne strony trzecie, które weryfikują podane przez Państwa informacje.
 • Państwa urządzenia mobilne. 
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Określanie kwalifikowalności i zakresu produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Dostarczanie Państwu naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Administrowanie oraz zarządzanie naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami, a także ich analizowanie i ulepszanie.
 • Wystawianie faktur i pobieranie płatności.
 • Realizacja zobowiązań płatniczych.
 • Komunikacja z Państwem w sprawach związanych z naszymi produktami i usługami.
 • Odpowiadanie na Państwa prośby.
 • Zamawianie produktów i usług od wykonawców/dostawców, w tym zarządzanie powiązanymi zobowiązaniami umownymi dotyczącymi wykonawców/dostawców i wywiązywanie się z nich.
 • Analizowanie i lepsze zrozumienie Państwa potrzeb, preferencji i zainteresowań.
 • Wewnętrzne analizy biznesowe i badania rynku.
 • Reklama i promocja produktów, w tym kontaktowanie się z Państwem w sprawie produktów, usług i tematów, które mogą być dla Państwa interesujące.
 • Zaangażowanie we wspólne inicjatywy marketingowe.
 • Administrowanie naszymi systemami informatycznymi, witrynami internetowymi, aplikacjami, bazami danych i urządzeniami oraz ich udostępnianie, monitorowanie i zabezpieczanie.
 • Zapewnienie dostępu do naszych obiektów, sprzętu i innego mienia oraz ich monitorowanie i zabezpieczanie.
 • Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i oszustw.
 • Monitorowanie, badanie i egzekwowanie zgodności z naszymi zasadami, warunkami korzystania z produktów/usług oraz wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 • Stosowanie się do zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
 • Identyfikowanie Państwa oraz Państwa urządzeń w jakichkolwiek celach określonych powyżej, w tym monitorowanie Państwa korzystania z produktów / aplikacji mobilnych i usług oraz interakcji z nimi.
 • Rozpoczęcie, przeprowadzenie lub zakończenie pobierania aplikacji u Państwa.
 • Informowanie Państwa o aktualizacjach i nowych funkcjach naszych aplikacji, które mogą być dla Państwa interesujące.
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe lub zawarliśmy podobne porozumienia.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi realizacji zamówień związane z naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami.
 • Podmioty przetwarzające płatności, instytucje finansowe i inne podmioty konieczne do realizacji i uwierzytelnienia transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.
 • Strony trzecie, które przekazują naszą komunikację, takie jak poczta i firmy kurierskie.
 • Inne strony trzecie, jeśli są niezbędne do realizacji transakcji i dostarczania naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi w zakresie marketingu i analizy danych, takie jak platformy mediów społecznościowych wykorzystywane do wyświetlania naszych reklam, dostawcy usług optymalizacji witryn internetowych / poczty elektronicznej, usług w zakresie marketingu e-mailowego oraz analizy danych.
 • Strony trzecie będące partnerami reklamowymi w sieci.
 • Strony trzecie, które pomagają w realizacji naszych programów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze.
 • Nasi prawnicy, audytorzy i konsultanci.
 • Organy prawne i regulacyjne oraz inne strony trzecie zgodnie z wymogami prawa.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Konsument (bezpośrednio).
 • Informacje publiczne.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Podmioty przetwarzające płatności i inne instytucje finansowe.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze i inne strony trzecie, które weryfikują podane przez Państwa informacje.
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Wystawianie faktur i pobieranie płatności.
 • Realizacja zobowiązań płatniczych.
 • Realizacja zamówionych przez Państwa usług.
 • Ocena kwalifikowalności do określonych usług.
 • Analizowanie i lepsze zrozumienie Państwa potrzeb, preferencji i zainteresowań.
 • Wewnętrzne analizy biznesowe i badania rynku.
 • Stosowanie się do zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
 • Identyfikowanie Państwa oraz Państwa urządzeń w jakichkolwiek celach określonych powyżej, w tym monitorowanie Państwa korzystania z produktów / aplikacji mobilnych i usług oraz interakcji z nimi.
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi realizacji zamówień związane z naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami.
 • Podmioty przetwarzające płatności, instytucje finansowe i inne podmioty konieczne do realizacji i uwierzytelnienia transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.
 • Inne strony trzecie, jeśli są niezbędne do realizacji transakcji i dostarczania naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze.
 • Nasi prawnicy, audytorzy i konsultanci.
 • Organy prawne i regulacyjne oraz inne strony trzecie zgodnie z wymogami prawa.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Konsument (bezpośrednio).
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze i inne strony trzecie, które weryfikują podane przez Państwa informacje.
 • Gdy kontaktują się Państwo z nami lub nas odwiedzają (automatycznie), na przykład gdy nagrywamy rozmowy z naszym call center lub używamy kamer monitoringu.
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Realizacja zobowiązań płatniczych.
 • Administrowanie naszymi systemami informatycznymi, witrynami internetowymi, aplikacjami, bazami danych i urządzeniami oraz ich udostępnianie, monitorowanie i zabezpieczanie.
 • Stosowanie się do zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Podmioty przetwarzające płatności, instytucje finansowe i inne podmioty konieczne do realizacji i uwierzytelnienia transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze.
 • Nasi prawnicy, audytorzy i konsultanci.
 • Organy prawne i regulacyjne oraz inne strony trzecie zgodnie z wymogami prawa.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Konsument (bezpośrednio).
 • Państwa komputer i urządzenia mobilne (automatycznie), gdy korzystają Państwo z naszych witryn internetowych.
 • Państwa urządzenia mobilne oraz inne urządzenia i aplikacje połączone z Internetem (automatycznie).
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Określanie kwalifikowalności i zakresu produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i oszustw.
 • Monitorowanie, badanie i egzekwowanie zgodności z naszymi zasadami, warunkami korzystania z produktów/usług oraz wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 • Identyfikowanie Państwa oraz Państwa urządzeń w jakichkolwiek celach określonych powyżej, w tym monitorowanie Państwa korzystania z produktów / aplikacji mobilnych i usług oraz interakcji z nimi.
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi realizacji zamówień związane z naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami.
 • Inne strony trzecie, jeśli są niezbędne do realizacji transakcji i dostarczania naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Strony trzecie, które pomagają w realizacji naszych programów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Nasi prawnicy, audytorzy i konsultanci.
 • Organy prawne i regulacyjne oraz inne strony trzecie zgodnie z wymogami prawa.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Konsument (bezpośrednio).
 • Państwa urządzenia mobilne (automatycznie), gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe lub wchodzą z nimi w interakcje.
 • Państwa urządzenia mobilne oraz inne urządzenia i aplikacje połączone z Internetem (automatycznie).
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Informowanie Państwa o aktualizacjach i nowych funkcjach naszych aplikacji, które mogą być dla Państwa interesujące.
 • Możemy oceniać Państwa zainteresowanie naszą aplikacją i jej funkcjonalność poprzez rejestrowanie i analizowanie Państwa sposobu korzystania z niej.
 • Umożliwianie Państwu korzystania z naszych aplikacji za pomocą Państwa danych związanych z lokalizacją i nagrań głosowych.
 • Ulepszanie naszej aplikacji poprzez przechwytywanie zagregowanych dzienników mobilnych interakcji w systemach produkcyjnych (tylko anonimowe i zagregowane).
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Organizacje, które obsługują produkty / aplikacje mobilne lub usługi, które Państwu dostarczamy.
 • Każdy, komu pozwolą nam Państwo je udostępnić.
 • Oficjalne instytucje zajmujące się wykrywaniem i prewencją działalności przestępczej, np. prania pieniędzy, kradzieży, oszustw, terroryzmu, cyberprzestępczości.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Strony trzecie, które świadczą dla nas usługi marketingu cyfrowego i analizy przy użyciu plików cookie i podobnych technologii, które zawierają unikalny identyfikator, na przykład reklamowy.
 • Strony trzecie, które zapewniają dostęp do informacji udostępnianych publicznie przez Państwa, takie jak platformy mediów społecznościowych.
 • Państwa komputer i urządzenia mobilne, które rejestrują dane (automatycznie), gdy korzystają Państwo z naszych witryn internetowych, aplikacji i platform online.
 • Pliki cookie, web beacony i podobne technologie, które rejestrują (automatycznie) niektóre aktywności związane z przeglądaniem, kiedy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe lub witryny internetowe stron trzecich.
 • Pliki cookie, web beacony i podobne technologie, które rejestrują (automatycznie) niektóre aktywności dotyczące e-maili, które do Państwa wysyłamy w celach marketingowych, takie jak informacje o tym, czy odbiorca otworzył łącze itp.
 • Partnerzy reklamowi będący stronami trzecimi i inne strony trzecie, które świadczą usługi marketingu cyfrowego.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi w zakresie bezpieczeństwa witryn internetowych i Internetu.
 • Państwa urządzenia mobilne oraz inne urządzenia i aplikacje połączone z Internetem (automatycznie).
 • Wnioski na podstawie informacji, które uzyskujemy od Państwa i na Państwa temat, takie jak Państwa preferencje
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Określanie kwalifikowalności i zakresu produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Dostarczanie Państwu naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Administrowanie oraz zarządzanie naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami, a także ich analizowanie i ulepszanie.
 • Analizowanie i lepsze zrozumienie Państwa potrzeb, preferencji i zainteresowań oraz odpowiednie spersonalizowanie naszej witryny internetowej, a także naszych reklam, produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Wewnętrzne analizy biznesowe.
 • Monitorowanie sukcesu kampanii marketingowych oraz określanie skuteczności i optymalizacja naszych działań promocyjnych i marketingowych.
 • Poprawa funkcjonalności i wyglądu naszej witryny internetowej, a także e-maili i stron w mediach społecznościowych.
 • Reklama i promocja produktów, w tym kontaktowanie się z Państwem w sprawie produktów, usług, wiadomości i tematów, które mogą być dla Państwa interesujące.
 • Administrowanie naszymi systemami informatycznymi, witrynami internetowymi, aplikacjami, bazami danych i urządzeniami oraz ich udostępnianie, monitorowanie i zabezpieczanie.
 • Monitorowanie, badanie i egzekwowanie zgodności z naszymi zasadami, warunkami korzystania z produktów/usług oraz wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 • Stosowanie się do zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
 • Identyfikowanie Państwa oraz Państwa urządzeń w jakichkolwiek celach określonych powyżej, w tym monitorowanie Państwa korzystania z produktów / aplikacji mobilnych i usług oraz interakcji z nimi.
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe lub zawarliśmy podobne porozumienia.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi realizacji zamówień związane z naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami.
 • Inne strony trzecie, jeśli są niezbędne do realizacji transakcji i dostarczania naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi w zakresie marketingu i analizy danych, takie jak platformy mediów społecznościowych wykorzystywane do wyświetlania naszych reklam, dostawcy usług optymalizacji witryn internetowych / poczty elektronicznej, usług w zakresie marketingu e-mailowego oraz analizy danych.
 • Strony trzecie będące partnerami reklamowymi w sieci.
 • Nasi prawnicy, audytorzy i konsultanci.
 • Organy prawne i regulacyjne oraz inne strony trzecie zgodnie z wymogami prawa.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Konsument (bezpośrednio).
 • Informacje publiczne.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Wywiadownie gospodarcze i inne strony trzecie, które weryfikują podane przez Państwa informacje.
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Określanie kwalifikowalności i zakresu produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Dostarczanie Państwu naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Analizowanie i lepsze zrozumienie Państwa potrzeb, preferencji i zainteresowań.
 • Wewnętrzne analizy biznesowe i badania rynku.
 • Reklama i promocja produktów, w tym kontaktowanie się z Państwem w sprawie produktów, usług i tematów, które mogą być dla Państwa interesujące.
 • Zaangażowanie we wspólne inicjatywy marketingowe.
 • Stosowanie się do zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi realizacji zamówień związane z naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami.
 • Strony trzecie, które przekazują naszą komunikację, takie jak poczta i firmy kurierskie.
 • Inne strony trzecie, jeśli są niezbędne do realizacji transakcji i dostarczania naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi w zakresie marketingu i analizy danych, takie jak platformy mediów społecznościowych wykorzystywane do wyświetlania naszych reklam, dostawcy usług optymalizacji witryn internetowych / poczty elektronicznej, usług w zakresie marketingu e-mailowego oraz analizy danych.
 • Strony trzecie, które pomagają w realizacji naszych programów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze.
 • Nasi prawnicy, audytorzy i konsultanci.
 • Organy prawne i regulacyjne oraz inne strony trzecie zgodnie z wymogami prawa.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Konsument (bezpośrednio).
 • Informacje publiczne.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze i inne strony trzecie, które weryfikują podane przez Państwa informacje.
 • Wnioski na podstawie informacji, które uzyskujemy od Państwa i na Państwa temat, takie jak Państwa preferencje.
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Określanie kwalifikowalności i zakresu produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Dostarczanie Państwu naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Administrowanie oraz zarządzanie naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami, a także ich analizowanie i ulepszanie.
 • Wystawianie faktur i pobieranie płatności.
 • Komunikacja z Państwem w sprawach związanych z naszymi produktami i usługami.
 • Analizowanie i lepsze zrozumienie Państwa potrzeb, preferencji i zainteresowań.
 • Wewnętrzne analizy biznesowe i badania rynku.
 • Reklama i promocja produktów, w tym kontaktowanie się z Państwem w sprawie produktów, usług i tematów, które mogą być dla Państwa interesujące.
 • Administrowanie naszymi systemami informatycznymi, witrynami internetowymi, aplikacjami, bazami danych i urządzeniami oraz ich udostępnianie, monitorowanie i zabezpieczanie.
 • Zapewnienie dostępu do naszych obiektów, sprzętu i innego mienia oraz ich monitorowanie i zabezpieczanie.
 • Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i oszustw.
 • Monitorowanie, badanie i egzekwowanie zgodności z naszymi zasadami, warunkami korzystania z produktów/usług oraz wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 • Stosowanie się do zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
 • Identyfikowanie Państwa oraz Państwa urządzeń w jakichkolwiek celach określonych powyżej, w tym monitorowanie Państwa korzystania z produktów / aplikacji mobilnych i usług oraz interakcji z nimi.
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi realizacji zamówień związane z naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami.
 • Podmioty przetwarzające płatności, instytucje finansowe i inne podmioty konieczne do realizacji i uwierzytelnienia transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.
 • Strony trzecie, które przekazują naszą komunikację, takie jak poczta i firmy kurierskie.
 • Inne strony trzecie, jeśli są niezbędne do realizacji transakcji i dostarczania naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Strony trzecie, które pomagają w realizacji naszych programów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze.
 • Nasi prawnicy, audytorzy i konsultanci.
 • Organy prawne i regulacyjne oraz inne strony trzecie zgodnie z wymogami prawa.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Gdy kontaktują się Państwo z nami lub nas odwiedzają (automatycznie), na przykład gdy nagrywamy rozmowy z naszym call center lub używamy kamer monitoringu.
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Administrowanie oraz zarządzanie naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami, a także ich analizowanie i ulepszanie.
 • Analizowanie i lepsze zrozumienie Państwa potrzeb, preferencji i zainteresowań.
 • Wewnętrzne analizy biznesowe i badania rynku.
 • Administrowanie naszymi systemami informatycznymi, witrynami internetowymi, aplikacjami, bazami danych i urządzeniami oraz ich udostępnianie, monitorowanie i zabezpieczanie.
 • Zapewnienie dostępu do naszych obiektów, sprzętu i innego mienia oraz ich monitorowanie i zabezpieczanie.
 • Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i oszustw.
 • Monitorowanie, badanie i egzekwowanie zgodności z naszymi zasadami, warunkami korzystania z produktów/usług oraz wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 • Stosowanie się do zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
 • Identyfikowanie Państwa oraz Państwa urządzeń w jakichkolwiek celach określonych powyżej, w tym monitorowanie Państwa korzystania z produktów / aplikacji mobilnych i usług oraz interakcji z nimi.
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi realizacji zamówień związane z naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami.
 • Inne strony trzecie, jeśli są niezbędne do realizacji transakcji i dostarczania naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Strony trzecie, które pomagają w realizacji naszych programów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze.
 • Nasi prawnicy, audytorzy i konsultanci.
 • Organy prawne i regulacyjne oraz inne strony trzecie zgodnie z wymogami prawa.

Źródła danych osobowych z kategorii
 • Konsument (bezpośrednio).
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Podmioty przetwarzające płatności i inne instytucje finansowe.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze i inne strony trzecie, które weryfikują podane przez Państwa informacje.
Cele gromadzenia danych osobowych danej kategorii
 • Wystawianie faktur i pobieranie płatności.
 • Realizacja zobowiązań płatniczych.
 • Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i oszustw.
 • Monitorowanie, badanie i egzekwowanie zgodności z naszymi zasadami, warunkami korzystania z produktów/usług oraz wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
 • Stosowanie się do zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
 • Identyfikacja Państwa we wszystkich celach wymienionych powyżej.
Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe z tej kategorii w celach biznesowych lub komercyjnych
 • Pracownicy JLL, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.
 • Inne podmioty z grupy JLL, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług.
 • Upoważnieni/prawni przedstawiciele.
 • Strony trzecie, które świadczą usługi realizacji zamówień związane z naszymi produktami / aplikacjami mobilnymi i usługami.
 • Podmioty przetwarzające płatności, instytucje finansowe i inne podmioty konieczne do realizacji i uwierzytelnienia transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.
 • Inne strony trzecie, jeśli są niezbędne do realizacji transakcji i dostarczania naszych produktów / aplikacji mobilnych i usług.
 • Strony trzecie, które pomagają w wykrywaniu oszustw, zapobieganiu im i ograniczaniu ich skutków.
 • Wywiadownie gospodarcze.
 • Nasi prawnicy, audytorzy i konsultanci.
 • Organy prawne i regulacyjne oraz inne strony trzecie zgodnie z wymogami prawa.
Nasza podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych

Przy przetwarzaniu danych osobowych i wrażliwych danych osobowych (specjalnych kategorii) opieramy się na odpowiednich podstawach prawnych wynikających z obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Te podstawy obejmują przetwarzanie danych osobowych w przypadkach niezbędnych do realizacji umowy lub wykonania naszych zobowiązań prawnych oraz gdy wyrazili Państwo na to zgodę albo leży to w naszym uzasadnionym interesie. Opieranie się na naszych uzasadnionych interesach oznacza, że wykorzystujemy dane osobowe do prowadzenia naszej działalności i świadczenia usług, których wykonanie nam zlecono. Gromadzimy dane, które Państwo przekazują dobrowolnie lub są przekazywane w Państwa imieniu. Jeśli nie dostarczą nam Państwo potrzebnych informacji, możemy być niezdolni do oferowania pewnych produktów, aplikacji mobilnych lub usług.

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane

Możemy przekazywać zbierane od Państwa informacje poza granice ich kraju pochodzenia i tam też je przechowywać. Mogą one być przetwarzane przez naszych pracowników lub dostawców poza krajem pochodzenia. Kiedy to robimy, staramy się dopilnować, aby te informacje były bezpieczne i odpowiednio chronione. Robimy to, opierając się na decyzjach stwierdzających odpowiedni poziom ochrony lub wprowadzając odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule umowne).

Zachowanie bezpieczeństwa Państwa informacji

Zobowiązujemy się do utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych niezależnie od tego, gdzie się znajdują i czy są w formie elektronicznej czy fizycznej. W tym celu możemy stosować różne mechanizmy w zależności od miejsca przechowywania informacji oraz relacji pomiędzy JLL a organizacjami otrzymującymi informacje.

Jak długo przechowujemy Państwa informacje

Staramy się przechowywać Państwa dane tylko tak długo, jak długo są nam one potrzebne z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuniemy je w sposób bezpieczny.

Państwa prawa w zakresie danych osobowych

Jeśli ma to zastosowanie, przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Aby skorzystać z którekolwiek z tych praw, należy użyć naszego formularza online dotyczącego wniosków o prawa do danych osobowych:

 • Zażądanie kopii posiadanych przez nas informacji (prawo do dostępu)

Mogą Państwo zażądać dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. W większości przypadków nie pobieramy żadnych opłat za przekazanie Państwu tych informacji. Mogą Państwo również zażądać informacji, które zostały nam przez Państwa przekazane w formie elektronicznej.

 • Prawo do przeniesienia danych

W niektórych okolicznościach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy, mogą Państwo zażądać, aby spółka JLL przekazała Państwa dane osobowe bezpośrednio do innej organizacji.

 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie życzą sobie Państwo, abyśmy przechowywali lub wykorzystywali Państwa dane osobowe, mogą Państwo poprosić nas o ich usunięcie. Możemy być zmuszeni do przechowywania niektórych z Państwa danych osobowych z przyczyn prawnych, na przykład w celu spełnienia wymogów regulacyjnych.

W celach marketingowych dodamy Państwa nazwisko do listy zastrzeżonej, aby w przyszłości nie kontaktowano się z Państwem, jeśli zostaną Państwo zidentyfikowani jako potencjalny klient.

Wyłącznie RODO: to prawo ma zastosowanie tylko, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody, a zgoda została wycofana, a poza tym tylko, jeżeli przetwarzanie jest niepotrzebne, nieistotne, nadmierne, nieaktualne lub niezgodne z prawem lub jeśli JLL ma prawny obowiązek usunięcia danych.

 • Korekta Państwa danych (prawo do sprostowania)

Jeśli uważają Państwo, że dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne, sprawdzimy je i w razie potrzeby poprawimy. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych, które są dokładne, odpowiednie i aktualne.

 • Ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać, abyśmy wstrzymali przetwarzanie Państwa danych osobowych, na przykład jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość informacji lub mają zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzaliśmy Państwa dane. W większości przypadków ograniczenia będą obowiązywały przez pewien okres, w którym firma JLL zweryfikuje dokładność Państwa danych osobowych lub przeanalizuje swoje uzasadnione powody do ich przetwarzania.

 • Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

W pewnych okolicznościach, w zależności od obowiązującego prawa ochrony prywatności, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, nawet jeśli uważamy, że mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu. Przysługuje również Państwu prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawa te mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. gdy JLL może wykazać, że ma prawny obowiązek lub istotne uzasadnione powody do przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Powstrzymanie nas od kontaktowania się z Państwem

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przekazywanie Państwu materiałów marketingowych i informacyjnych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając e-mail na adres unsubscribe@jll.com.

Tylko rezydenci stanu Kalifornia

Jeżeli są Państwo mieszkańcami Kalifornii w rozumieniu California Consumer Privacy Act (CCPA), prosimy o zapoznanie się z naszym Uzupełniającym oświadczeniem o ochronie prywatności, które opisuje Państwa prawa i ujawnienia dotyczące Państwa danych osobowych.

Jak zgłosić wątpliwość lub zadać pytanie

Jeśli chcą Państwo zgłosić zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz internetowy dotyczący obaw związanych z prywatnością lub przesłanie wiadomości na adres PrivacyEnquiries@jll.com. Jeżeli są Państwo niezadowoleni z tego, jak rozpatrujemy reklamację, mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych lub odpowiednikiem w Państwa stanie albo kraju, jeżeli ma to zastosowanie.

Mogą Państwo również kontaktować się z nami w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres JLL 30 Warwick Street London W1B 5NH GB - FAO: Global Head of Privacy.

We wszystkich sprawach niezwiązanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z nami jll.com/contact us.