Laura Adams

Dyrektor ds. zasobów ludzkich

Laura koncentruje się na tym, aby firma JLL była wyjątkowym miejscem pracy – takim, w którym pracownicy czują się wspierani, doceniani i mogą osiągać najlepsze wyniki. 

Laura i jej zespół dbają o to, by firma skutecznie pozyskiwała, rozwijała, angażowała i nagradzała różnorodne talenty, które realizują cel JLL, jakim jest kształtowanie przyszłości nieruchomości dla lepszego świata. 

Od momentu dołączenia do JLL w 2004 r. Laura zajmowała kolejne stanowiska kierownicze w dziale HR. Posiada bogate doświadczenie w dostosowywaniu programów personalnych do strategii biznesowej oraz w prowadzeniu transformacji biznesowych na dużą skalę, a także jest gorącym orędownikiem dobrego samopoczucia i integracji pracowników. Przed objęciem stanowiska dyrektora ds. zasobów ludzkich, Laura pełniła funkcję kierownika ds. zasobów ludzkich dla linii biznesowych Rynki Globalne, Rynki Kapitałowe i Dynamika Pracy w JLL. Laura jest członkinią Globalnego Zarządu JLL, który kształtuje i realizuje strategiczny kierunek rozwoju firmy.

Przed rozpoczęciem pracy w JLL Laura była partnerem biznesowym ds. zasobów ludzkich w Washington Mutual Bank oraz zajmowała różne stanowiska w dziale zasobów ludzkich w Diamond Technology Partners, globalnej firmie doradztwa cyfrowego.

Laura ukończyła socjologię na Eastern Michigan University oraz uzyskała tytuł M.B.A. na Uniwersytecie Notre Dame.