Mark Wynne-Smith

Global Head Valuation Advisory, Capital Markets

Mark Wynne Smith stoi na czele naszego globalnego zespołu Valuation Advisory, kierując pracą 2000 specjalistów, którzy rocznie wyceniają nieruchomości o wartości ponad 3 bilionów dolarów we wszystkich sektorach.

Kieruje prowadzoną przez JLL globalną platformą Valuation Advisory – zespołem 2000 rzeczoznawców i doradców, którzy rocznie wyceniają nieruchomości o wartości ponad 3 bilionów dolarów we wszystkich sektorach.

Pod jego kierownictwem, globalny zespół Valuation Advisory przekształca się w platformę bazującą na danych, która wykorzystuje jednolite metodologie i standardy dostarczania informacji, aby lepiej obsługiwać krajowych, regionalnych i globalnych inwestorów, kredytodawców i korporacje.

Wcześniej kierował globalną grupą Hotels & Hospitality oraz międzynarodowym zespołem International Capital Coverage, a także brał udział w wielu transakcjach fuzji i przejęć, sprzedaży portfela i innych aktywów na całym świecie. Wzrost hybrydyzacji między klasami aktywów umożliwia mu łączenie doświadczenia branżowego doświadczeniem z rynku nieruchomości i doświadczeniem na szczeblu poszczególnych podmiotów.

Mark Wynne Smith jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors, a w wolnym czasie lubi żeglować i podróżować.