Matthew Richards

Dyrektor generalny ds. rynków kapitałowych na region EMEA

Matthew nadzoruje tę część działalności firmy, która skupia się na wspieraniu klientów w planowaniu, opracowywaniu i realizacji ich strategii inwestowania w nieruchomości.

Można uznać, że w JLL jest już weteranem, ponieważ do firmy dołączył w 1998 roku po ukończeniu studiów magisterskich z dziedziny zarządzania gruntami. Zanim w 2017 r. stanął na czele działu rynków kapitałowych, w toku pracy poznał wszystkie aspekty ich funkcjonowania. Ponadto nadzoruje działalność JLL w krajach nordyckich i Szwajcarii oraz opracowywanie wycen w regionie EMEA.

W miarę zwiększania się znaczenia nieruchomości jako klasy aktywów rośnie zapotrzebowanie na profesjonalistów i specjalistyczne doradztwo. Matthew dąży do zapewnienia bogatszego wachlarza usług, dlatego rozszerza tradycyjną ofertę opartą na kupnie i sprzedaży nieruchomości. Przekłada się to na zakres kompetencji i specjalistów potrzebnych w całym regionie. Odpowiadając na pytanie o decydujący moment w życiu zawodowym, Matthew wskazuje na oddelegowanie na początku kariery do znanej firmy, gdzie poznał wartość relacji i nauczył się je budować.

Po godzinach Matthew działa jako znawca branży. Regularnie udziela komentarzy w prasie poświęconej branży nieruchomości, wypowiada się na ogólnoświatowych konferencjach i aktywnie wspiera organizację Urban Land Institute.

W wolnym czasie Matthew oddaje się pasjom, takim jak muzyka, klasyczne samochody i aktywność na świeżym powietrzu (najchętniej na dużych wysokościach) wraz z żoną i dwójką dzieci.