Baza raportów ESG

Publiczne repozytorium dokumentów, sprawozdań i danych dotyczących środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Governance, ESG) w JLL

Polityki i programy

Polityka dotycząca środowiska

Niniejsza polityka opisuje nasze zasady i praktyki mające na celu wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko.

Globalna polityka ESG dotycząca dostawców i zaopatrzenia

Ta polityka określa nasze oczekiwania wobec dostawców w zakresie realizacji celów ESG i zrównoważonego rozwoju.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Promujemy bezpieczne i zdrowe miejsca pracy oraz nieustannie doskonalimy naszą kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polityka dotycząca praw człowieka

JLL nie toleruje żadnych form łamania praw człowieka. Niniejsza polityka określa zobowiązania JLL związane z prawami człowieka.

Polityka dotycząca sygnalizowania nieprawidłowości i zakazu działań odwetowych

Polityka ta określa globalne standardy w zakresie zgłaszania i badania zgłoszeń oraz gwarantuje skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi.

Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Niniejszy dokument określa program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi JLL, który dotyczy wszystkich naszych firm, niezależnie od miejsca ich działalności.

Oświadczenie o ciągłości działania

Nasi klienci polegają na nas w kwestiach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ich nieruchomości.

Program przywracania sprawności technicznej

Nasz plan przywracania sprawności środowiska komputerowego firmy w przypadku poważnego incydentu.

Przewodnik po Due Diligence dla dostawców

Aby zaspokoić potrzeby naszych klientów, zapewniamy sieć tysięcy wykwalifikowanych usługodawców, dostawców i wykonawców.

Archiwum raportów

Dostęp do raportów o zrównoważonym rozwoju JLL od 2009 roku do bieżących.