Globalny raport
JLL z obszaru
zrównoważonego rozwoju

Razem z naszymi partnerami biznesowymi podemujemy szereg starań, aby wartości z obszaru zrównoważonego rozwoju były elementem wszystkich naszych aktywności oraz projektów. Wspólnie przyczyniamy się do tworzenia lepszego otoczenia oraz kształtowania przyszłości rynku nieruchomości.

Archiwum

Pobierz nasze najnowsze raporty, oświadczenia oraz archiwalne opracowania

Polityka korporacyjna i oświadczenia

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się jeszcze więcej o naszej strategii