Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) to globalna lista kluczowych elementów, które trzeba zrealizować, aby zapewnić lepszą i sprawiedliwą przyszłość. Znając cele, firmy, rządy, społeczeństwa, opinia publiczna mogą pracować wspólnie tworząc lepszy świat.

JLL jest angażowany w realizację SDG w oparciu o strategie spójne z sześcioma celami, które są najbardziej istotne dla firmy i jej otoczenia biznesowego.

Zdrowie i dobre samopoczucie

Równość płci

Godna praca i wzrost gospodarczy

Zrównoważone miasta

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Akcje klimatyczne

Rozwiązania i wartości z obszaru zrównoważonego rozwoju ujęte w głównych usługach

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Doradztwo w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Odpowiedzialne inwestowanie LaSalle

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Zużycie energii 

11

 

12

 

13

Zdrowe i zrównoważone budynki 

3

 

11

 

12

 

13

Odpowiedzialne procesy zakupowe 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Podróże służbowe 

13

Zdrowie i bezpieczeństwo 

3

 

8

 
Zróżnicowanie i zaangażowanie 

5

 

8

 
Rozwój osobisty i zawodowy 

8

 
Wyróżnienia i uznanie 

8

 
Zdrowie i dobre samopoczucie 

3

 
Wolontariat pracowniczy 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Akcje charytatywne 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się jeszcze więcej o naszej strategii