Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju to światowa lista zadań do zrealizowania w celu osiągnięcia lepszej, sprawiedliwej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Teraz wszyscy – przedsiębiorstwa, rządy, społeczeństwo obywatelskie i poszczególne osoby – musimy wspólnie pracować na rzecz lepszego świata.

Spółka JLL dokłada wszelkich starań, aby uczestniczyć w ich pomyślnej realizacji poprzez konkretne strategie dostosowane do sześciu Celów Zrównoważonego Rozwoju, które są najbardziej istotne dla niej i jej interesariuszy.

Główna dziedzina problemu Zagadnienie 3. ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE 8. GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY 10. ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI 11. ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI 12. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA 13. DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU
Działania na rzecz klimatu wspierające
zrównoważone gospodarowanie nieruchomościami
Energia i klimat
Zrównoważone budynki
Kapitał naturalny i zanieczyszczenie środowiska
Odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym
Przystosowanie i odporność
Podróże służbowe
Zdrowe obszary
dla wszystkich
Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona
Zdrowe budynki
Dobre samopoczucie pracowników
Miejsca sprzyjające integracji
i rozwojowi społeczności
Zróżnicowanie i włączenie społeczne
Zaangażowanie w sprawy pracownicze
Zaangażowanie w życie społeczności
Odpowiedzialny łańcuch dostaw
Prawa człowieka i prawa pracownicze

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się jeszcze więcej o naszej strategii