Neil Murray

Dyrektor generalny ds. rozwiązań korporacyjnych

Neil prowadzi globalne działania firmy JLL dotyczące rozwiązań korporacyjnych w celu zapewnienia korporacjom i instytucjom publicznym strategii, usług, produktów i rozwiązań technicznych poprawiających wydajność miejsca pracy, portfeli nieruchomości i ludzi.

Jest on członkiem globalnego zespołu kierownictwa wyższego szczebla JLL odpowiadającego za strategiczny kierunek firmy. Pełni on również funkcję globalnego przedstawiciela wyższego kierownictwa w radzie doradczej ds. klientów korporacyjnych JLL.

Przed objęciem obecnego stanowiska Neil był zatrudniony w Londynie, gdzie w 2017 roku rozpoczął pracę w JLL jako dyrektor generalny ds. rozwiązań korporacyjnych w regionie EMEA.

Z pasją wierzy on w potężny wpływ, jaki środowisko pracy może mieć na wyniki finansowe i osobowe. Jego kariera koncentruje się na nadzorowaniu głębokich zmian i świadczeniu usług w zakresie nieruchomości dużym międzynarodowym korporacjom.

Pasja Neila związana z tematyką środowiska pracy i nieruchomości rozpoczęła się w 1998 roku, kiedy GSH Group – firma zajmująca się utrzymaniem nieruchomości dała mu możliwość zebrania wielu doświadczeń w trakcie podróży do różnych krajów, gdzie zajmował stanowiska kierownicze na szczeblu regionalnym. Następnie rozpoczął pracę w globalnej firmie outsourcingowej Sodexo, gdzie był dyrektorem generalnym ds. usług korporacyjnych i prezesem oddziału obejmującego swoim zasięgiem Wielką Brytanię i Irlandię.

Neil ukończył studia w zakresie mechaniki w Trinity College w Dublinie. Pochodzi on z Irlandii, ale mieszka w Chicago wraz z żoną i trójką dzieci.