Historie Klientów

Globalny klient z sektora finansowego

Firma potrzebowała zintegrowanej obsługi recepcji, aby pomóc swoim pracownikom i gościom pracować mądrzej, zwiększyć produktywność i zmniejszyć liczbę niedogodności w ciągu dnia.

Food and beverage

Zdrowe i zrównoważone menu

Powierzchnia

Usługi dla pracowników i gości na trzech kontynentach

People

Portal społecznościowy służący dzieleniu się najlepszymi praktykami

Rozwiązanie

Zwiększenie poziomu zadowolenia pracowników

Poprawienie doświadczeń pracowników i gości

Zostaliśmy postawieni przed zadaniem usprawnienia usług dla pracowników i gości w tej liczącej ponad 150 000 osób firmie. Nasz zespół miał za cel zidentyfikowanie możliwości w zakresie lepszego zarządzania, zwiększenia efektywności i wyeliminowania ewentualnych niedogodności podczas kontaktu z recepcją. Doświadczenia pracowników i gości staraliśmy się poprawić poprzez podniesienie poziomu usług cateringowych i zapewnienie zdrowszych i lepiej zbilansowanych opcji menu. 

Integracja i funkcjonalność na całym świecie

Klient współpracował też z naszym zespołem odpowiedzialnym za doradztwo w obszarze human experience, w celu zintegrowania i poprawy funkcjonalności usług recepcyjnych na trzech kontynentach, które nie tylko odzwierciedlałyby kulturę i wizerunek firmy, ale także zwiększały kreatywność pracowników i gości, podnosząc ich produktywność. Z kolei usługi cateringowe objęły ulepszone menu z bardziej zrównoważonymi i zdrowszymi produktami, wykraczającymi poza oczekiwania naszych klientów.

Ciągła poprawa zadowolenia pracowników

Kontynuując dążenie do poprawy doświadczenia pracowników, nasz klient stworzył także portal społecznościowy dla pracowników, aby dzielić się najlepszymi praktykami w całej firmie. W rezultacie poziom zadowolenia jego klientów wzrósł o prawie 10 procent.

Dowiedz się więcej o Human Experience

Zadbaj o Human Experience

Dzięki zrozumieniu kultury organizacyjnej Twojej firmy możemy wspólnie opracować strategię dla Twojego miejsca pracy w oparciu o tzw. „human experience” – analizę doświadczeń i wrażeń.

Inspirująca siedziba główna

Innowacyjne technologie zwiększają komfort pracowników i gości.

Twoje nowoczesne miejsce pracy

Miejsce pracy to zdecydowanie coś więcej niż nieruchomość. To tętniące życiem środowisko, które sprzyja wymianie pomysłów i idei.