Zrównoważony rozwój w sektorze bankowym

Po uruchomieniu oddziałów w 60 krajach jednym z celów tego globalnego banku było zdobycie pozycji lidera w zakresie sustainability co osiągnął przy wsparciu JLL

Aby trafić do ekologicznie postępowych i społecznie świadomych odbiorców, pierwszym zadaniem naszego klienta było zmniejszenie własnego wpływu na środowisko i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku komercyjnym.

Ich ambitne cele obejmowały zmniejszenie ogółu odpadów o 75%, zmniejszenie zużycia energii o 20% na pracownika i redukcję emisji dwutlenku węgla o 40%. Aby osiągnąć te założenia, stworzyliśmy globalny, ośmioletni program energetyczny, który przewidywał zastąpienie wielu systemów raportowania jednym - usprawnionym. Wprowadziliśmy także transparentny system śledzenia, który pozwala nam wykorzystywać dane do dokonywania inteligentnych wyborów i zapewniać łatwy dostęp do możliwości ograniczenia zużycia energii.

Do tej pory, po pięciu i pół roku w programie, nasz klient zaoszczędził 520 GWh energii, co odpowiada przejechaniu 46 000 razy samochodem dookoła świata, lub zasilaniu budynku ich, mierzącej ponad 90 000 mkw. siedziby głównej, przez dziesięć lat. Ilość odpadów ogółem zmniejszyła się o 54%, a tych oddawanych na składowiska o 57%, czemu po części przyczyniło się usunięcie 40 000 koszy na śmieci przy biurkach pracowników. Co więcej, w firmie naszego klienta oszczędza się 77 megalitrów wody rocznie, a to za sprawą zastosowania naszych inteligentnych rozwiązań, takich jak reduktory przepływu w kranach toaletowych.

Oprócz minimalizowania wpływu na środowisko i optymalizacji kosztów związanych z osiągnięciem tych celów, byliśmy w stanie poprawić warunki pracy w oddziałach detalicznych i biurach, przechodząc na bardziej efektywne oświetlenie typu LED oraz ulepszając systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Dwa i pół roku przed ukończeniem programu osiągnęliśmy poziom redukcji energii przekraczający długoterminowy cel naszego klienta w tym zakresie. Na podstawie naszej sześcioletniej współpracy z przekonaniem zakładamy, że wszystkie umowne cele redukcji energii zrealizujemy dwa lata wcześniej niż uzgodniono.

Idąc dalej, mamy duże ambicje, aby nadal współpracować nad ograniczeniem zużycia plastiku i przekierowaniem odpadów organicznych z wysypisk. Ten program jest tylko wierzchołkiem góry lodowej na drodze do celu, jakim jest poprawa środowiska naturalnego.