Etyka jest w naszym DNA

Etyczne zachowanie i postępowanie są mocno zakorzenione w naszej kulturze, stanowią podstawę każdego aspektu naszej działalności i pomagają nam osiągnąć cel, jakim jest kształtowanie przyszłości nieruchomości na rzecz lepszego świata.

Ethics Everywhere

Nasz program Ethics Everywhere ma na celu wspieranie naszych pracowników w podejmowaniu etycznych decyzji każdego dnia. Nakłada na nas wszystkich odpowiedzialność za tworzenie kultury opartej na zaufaniu, uczciwości i odpowiedzialności. Przypomina nam, że reputacja naszej organizacji opiera się na uczciwości naszych pracowników i pomaga nam wprowadzać pozytywne zmiany w stosunku do naszych klientów, współpracowników i społeczności, dzięki czemu wszyscy możemy się rozwijać.

Postępowanie zgodnie z naszym Kodeksem Etyki

Kodeks Etyki stanowi fundament naszego programu etycznego i leży u podstaw naszego sposobu prowadzenia działalności. Ma kluczowe znaczenie dla naszych celów, czerpie z naszych wartości i zapewnia ramy wskazujące nam sposób zachowania. Pomaga nam podejmować odpowiednie decyzje i właściwie postępować.

Wybieramy dostawców, którzy mają takie samo rozumienie etyki jak JLL. Wszystkie osoby i firmy współpracujące z JLL muszą przestrzegać Kodeksu postępowania dostawców JLL.

Promujemy kulturę bezpiecznego zabierania głosu

Promujemy kulturę bezpiecznego zabierania głosu, w której nasi pracownicy czują się upoważnieni do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości bez obawy przed negatywnym traktowaniem lub odwetem. Firma JLL uruchomiła infolinię do zgłaszania wątpliwości oraz platformę internetową zarządzaną przez niezależną firmę zewnętrzną, która umożliwia anonimowe raportowanie i poufne zarządzanie zgłoszeniami. Istnieją także inne kanały wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiające podzielenie się zgłoszeniem. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat procesu zgłaszania nieprawidłowości w JLL.

“Skupiamy się na etyce i zgodności z przepisami, dzięki czemu nie tylko budujemy zaufanie do JLL, ale także zachęcamy najlepszych ludzi do pracy u nas, a klientów i partnerów do współpracy z nami. Etyka jako jedna z trzech podstawowych wartości JLL jest kluczowym filarem naszej kultury i znajduje się w centrum wszystkich naszych działań.”

Claire Handley
Dyrektor ds. etyki i działań zgodnoych z przepisami

Jesteśmy uznawani za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie

Jesteśmy dumni, że od 2008 r. corocznie jesteśmy uznawani przez Ethisphere Institute za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie. To wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie organizacjom, które mogą wykazać istnienie doskonałej kultury pracy i kierownictwa, która promuje etyczne praktyki biznesowe.

2008-2024

2008-2024

Zabierz głos

Jeśli masz wątpliwości, jesteś świadkiem postępowań niezgodnych z naszym Kodeksem etyki, politykami lub prawem albo podejrzewasz takie działania, zgłoś je do nas, abyśmy mogli natychmiast zareagować. Nie tolerujemy żadnych form odwetu wobec osób, które zgłaszają wątpliwości lub skargi w dobrej wierze.