Etyka
wszędzie

JLL nie idzie na kompromisy w kwestii transparentności i uczciwości postępowania. Działamy tylko i wyłącznie w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi. Jesteśmy dumni z marki, jaką zbudowaliśmy. Konsekwentnie ją wzmacniamy i chronimy.

Nasze zaangażowanie na rzecz
etyki i uczciwości

Jesteśmy dumni z najwyższych standardów pracy, stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju zespołu JLL oraz wkładu, jaki wnosimy do lokalnych społeczności.

Nasz kodeks etyki biznesowej zawiera zasady prowadzenia działalności gospodarczej, które musi rozumieć i których musi przestrzegać każda osoba reprezentująca spółkę.

Oczekujemy od współpracujących z nami firm przestrzegania „Kodeksu postępowania dostawcy”

Wszystkie nasze spółki i oddziały stosują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu.

Specjalnie wyznaczeni przedstawiciele JLL dbają o doskonalenie zbioru etycznych zasad i zachowań.

Nasze
nagrody

Ze wszystkiego, co udało nam się osiągnąć, najbardziej dumni jesteśmy z najwyższych standardów pracy, tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju zespołu JLL oraz wkładu, jaki wnosimy do lokalnych społeczności. Dlatego ogromnie cieszymy się, że nasze osiągnięcia zostały docenione przez prestiżowe organizacje cieszące się publicznym zaufaniem.


 

2008-2019

2008-2019

Zgłoszenia

Pracownicy, którzy w dobrej wierze i zgodnie z prawdą zgłaszają ewentualne zarzuty lub obawy, nie będą podlegać działaniom odwetowym.
Zadzwoń na globalną całodobową infolinię: +1 877 540 5066 lub zgłoś zdarzenie on–line.