Poznaj nasz zarząd

Zarząd JLL złożony z uznanych ekspertów sektora nieruchomości i nie tylko, reprezentuje interesy akcjonariuszy i pomaga w kierowaniu polityką firmy w zakresie ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem.

Prezes zarządu
Jones Lang LaSalle Incorporated
oraz były prezes i dyrektor generalny
TransUnion

Siddharth (Bobby) Mehta został członkiem zarządu JLL w 2019 r., a funkcję prezesa zarządu objął w czerwcu 2020 r.

W latach 2007–2012 Pan Mehta był prezesem i dyrektorem generalnym firmy TransUnion, która jest globalnym dostawcą usług w branży kredytów i zarządzania informacjami. Wcześniej pełnił różne funkcje w międzynarodowej firmie HSBC specjalizującej się w usługach bankowo-finansowych, w tym funkcję dyrektora generalnego HSBC North America Holdings oraz dyrektora generalnego HSBC Finance Corporation.

Zasiada w zarządach firm The Allstate Corporation, Northern Trust, TransUnion, Entrust Datacard Corporation i Amount. Jest również członkiem rad o charakterze non-profit przy instytucjach Field Museum i Chicago Public Education Fund.

Pan Metha posiada tytuł licencjata ekonomii uzyskany w London School of Economics oraz tytuł Master of Business Administration zdobyty na Uniwersytecie Chicagowskim.

Dyrektor generalny
Jones Lang LaSalle Incorporated

Jego obszarem odpowiedzialności jest również dbałość o zapewnienie JLL mocnej pozycji wśród czołowych firm na świecie. Wizja ta wymaga zastosowania najlepszych na rynku rozwiązań cyfrowych, które pomogą klientom, pracownikom i akcjonariuszom odnieść sukces biznesowy.

Christian Ulbrich zajmuje stanowiska kierownicze w JLL od ponad piętnastu lat. Kiedy dołączył do firmy w 2005 roku, objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Niemcy. W 2009 roku został dyrektorem generalnym na rynek Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz członkiem globalnej rady wykonawczej. Zanim dołączył do JLL, przez siedem lat pełnił funkcję CEO obejmującej całe Niemcy Grupy HIH z siedzibą w Hamburgu. Wcześniej przez blisko dziesięć lat zajmował wysokie stanowiska w innych krajowych i międzynarodowych bankach.

Christian jest gorącym zwolennikiem budowania przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju i inkluzji społecznej. Z ramienia spółki Vanguard pełni funkcję członka zarządu Partnering Against Corruption Initiative powołanej przez World Economic Forum. Jest również członkiem zarządu Vonovia SE, największej europejskiej spółki z branży nieruchomości mieszkaniowych.

Christian uzyskał tytuł magistra zarządzania w biznesie na Uniwersytecie w Hamburgu i uczestniczył w programie GSB organizowanym przez Stanford University. Mieszka w pobliżu Frankfurtu w Niemczech.

Były dyrektor wykonawczy
ds. zasobów organizacyjnych
grupy Rio Tinto Plc

Hugo Bagué jest członkiem zarządu JLL od 2011 roku.

W latach 2007–2017 był dyrektorem wykonawczym ds. zasobów organizacyjnych grupy Rio Tinto i odpowiadał za szereg zagadnień: od kwestii zewnętrznych po systemy i technologie informatyczne. 

Hugo wcześniej był związany z Hewlett Packard Corporation jako globalny wiceprezes ds. kadr w Technology Solutions Group. Pracował również w Compaq Computer, Nortel Networks i Abbott Laboratories.

Hugo Bagué uzyskał dyplom z lingwistyki oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania kadrami i marketingu na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii.

Dyrektor generalny
Aryaka Networks, Inc.

Matthew Carter został członkiem zarządu w listopadzie 2018 r.

Jest dyrektorem generalnym Aryaka Networks, Inc. — czołowego dostawcy aplikacji opartych na chmurze i sieci lokalnej. Wcześniej był prezesem i dyrektorem generalnym firmy Inteliquent, która świadczy usługi tranzytu głosu na rzecz przewoźników i usługodawców. Przed objęciem tego stanowiska Pan Carter pełnił różne funkcje w firmie Sprint Corporation, w tym prezesa ds. rozwiązań korporacyjnych w jednostce biznesowej o budżecie 14 mld USD specjalizującej się w globalnej technologii komunikacji.

Zasiada w zarządach firm NRG Energy, Inc oraz USG Corporation, a wcześniej był członkiem zarządów firm Inteliquent, Inc. i Apollo Education Group, Inc.

Uzyskał tytuł magistra zarządzania na Harvard Business School oraz licencjata na Uniwersytecie Northwestern.

Założycielka oraz Partner Zarządzająca KPCB China oraz TDF Capital

Tina Ju objęła stanowisko Dyrektora w JLL w maju 2021.

Tina Ju ma ponad 30-letnie doświadczenie w funduszach venture capital oraz bankowości inwestycyjnej. Jest współzałożycielką utworzonego w 2000 r. VTDF China oraz założonego w 2007 r. KPCB China. Wcześniej przez 10 lat pracowała w bankowości inwestycyjnej, w tym w Deutsche Bank jako szef TMT i Transport Asia, w Merrill Lynch jako szef Asia Technology oraz Zespołu Corporate Finance oraz w Goldman Sachs.

Obecnie zasiada w zarządach różnych prywatnych firm oraz państwowej firmie z sektora technologii finansowych - Yiren Digital Ltd., która dostarcza chińskim konsumentom rozwiązania z zakresu zarządzania kredytami oraz majątkiem. Jest również członkiem Global Leadership Council for Oxford Saïd Business School.

Tina Ju uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii przemysłowej i badań operacyjnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz tytuł MBA w Harvard Business School.

Były dyrektor niewykonawczy
i dyrektor generalny
First Eagle Holdings, Inc.

Bridget Macaskill jest członkiem zarządu JLL od 2016 roku. 

Jest również niewykonawczą prezes First Eagle Holdings, Inc. i pełni funkcję starszego doradcy First Eagle Investment Management oraz jest dyrektorem generalnym tej spółki. Wcześniej była prezesem i dyrektorem generalnym firmy First Eagle, w której pracę rozpoczęła w 2009 roku.

Przed rozpoczęciem pracy w First Eagle Bridget Macaskill pełniła funkcję dyrektora operacyjnego, prezydenta, dyrektora generalnego i prezesa Oppenheimer Funds, Inc., gdzie została wyróżniona za stworzenie programu „Women & Investing” („Kobiety i inwestycje”) Oppenheimer Funds mającego na celu edukację amerykańskich kobiet w zakresie odpowiedzialności za własne finanse.

Bridget Macaskill pracowała w zarządach wielu spółek notowanych na giełdzie i organizacji typu „non for profit”. Obecnie jest członkiem zarządów Jupiter Fund Management plc., firmy z branży bankowości handlowej Close Brothers plc. oraz funduszy wspólnego inwestowania TIAA-CREF.

Pochodząca z Wielkiej Brytanii Bridget Macaskill uzyskała tytuł licencjata w zakresie psychologii na Uniwersytecie w Edynburgu i ukończyła studia podyplomowe w Edinburgh College of Commerce.

Była wiceprezes wykonawcza
ds. inwestycji strukturalnych i alternatywnych
John Hancock Financial Services, Inc.

Deborah (Debbie) McAneny zasiada w zarządzie od 2019 r.

Na przestrzeni dwóch dekad Pani McAneny pełniła różne funkcje w firmie John Hancock Financial Services, w tym w ostatnim okresie objęła stanowisko wiceprezes wykonawczej ds. inwestycji strukturalnych i alternatywnych. W latach 2006–2009 piastowała stanowisko dyrektora ds. operacyjnych firmy Benchmark Assisted Living, LLC.

Pani McAneny zasiadała w zarządzie HFF — nabytej w ostatnim czasie przez JLL firmy o czołowej pozycji na rynku doradztwa kapitałowego. Obecnie jest członkiem zarządów firm KKR Real Estate Finance Trust, Inc., THL Credit Advisors LLC, RREEF Property Trust, Inc. i RREEF America REIT II.

Pani McAneny posiada tytuł licencjata zarządzania w biznesie uzyskany na Uniwersytecie Vermontu oraz certyfikat Masters Professional Director Certification przyznany przez American College of Corporate Directors.

Dyrektor generalny ds. reasekuracji towarzystwa Swiss Re

W grudniu 2022 r. Moses Ojeisekhoba został członkiem zarządu.

Pan Ojeisekhoba ma ponaddwudziestolenie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w branży usług finansowych. Od lipca 2016 r. pełni rolę dyrektora generalnego ds. reasekuracji towarzystwa Swiss Re, gdzie w jednostce biznesowej zajmującej się reasekuracją odpowiada za ubezpieczenia majątkowe, wypadkowe, zdrowotne i na życie. Nadzoruje strategię i działania firmy związane z reasekuracją w ponad 20 krajach, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem klientom z całego świata.

Aktualnie Pan Ojeisekhoba jest członkiem komitetu wykonawczego grupy Swiss Re. Często wypowiada się na tematy przywództwa, wiedzy o ryzyku, cyberbezpieczeństwa, trendów geopolitycznych i różnorodności.

Pan Ojeisekhoba ma tytuł licencjata w dziedzinie statystyki uzyskany na Uniwersytecie w Ibadanie w Nigerii oraz tytuł magistra zarządzania uzyskany w London Business School.

Starszy wiceprezes i dyrektor naczelny
Cisco

Pan Jeetu Patel został członkiem zarządu w 2019 r.

Pełni funkcję starszego wiceprezesa i dyrektora naczelnego działu bezpieczeństwa i aplikacji w firmie Cisco. Kieruje strategią i rozwojem wartego miliardy dolarów portfolio oraz jest odpowiedzialny za rachunek zysków i strat (P&L) w działach bezpieczeństwa, AppDynamics i współpracy. Przed dołączeniem do Cisco Pan Patel jako dyrektor ds. produktów i dyrektor ds. strategii kierował rozwojem chmurowej platformy Box przeznaczonej do zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Nadzorując strategię firmy dotyczącą produktów i platform, ustanowił długoterminowy plan działania i wizję w zakresie zarządzania zasobami informacyjnymi przedsiębiorstw w oparciu o rozwiązania chmurowe. Wcześniej był m.in. dyrektorem naczelnym i dyrektorem generalnym jednostki biznesowej Syncplicity w firmie EMC (będącej obecnie częścią firmy Dell) oraz założycielem i prezesem badawczo-doradczej firmy Doculabs specjalizującej się w zarządzaniu współpracą i zasobami informacyjnymi.

Pan Patel zasiada w zarządzie firmy HackerRank, która stworzyła czołowe na rynku rozwiązanie na potrzeby przeprowadzania oceny technicznej i zdalnych rozmów kwalifikacyjnych przy zatrudnianiu programistów.

Posiada tytuł licencjata w dziedzinie informatyki i procesów decyzyjnych uzyskany na Uniwersytecie Illinois w Chicago.

Emerytowany dyrektor finansowy
BlackRock, Inc.

Ann Marie Petach jest członkiem zarządu JLL od 2015 roku, a od 2016 roku przewodniczącą komisji ds. audytu.

W latach 2007–2014 obejmowała stanowisko kierownicze wysokiego szczebla w BlackRock, Inc. Ostatnio była współprzewodniczącą U.S. Client Solutions. Wcześniej pełniła obowiązki dyrektor finansowej w BlackRock.

Przed rozpoczęciem pracy w w spółce BlackRock Ann Marie Petach była wiceprezesem i główną księgową w Ford Motor Company, dla której przez 23 lata pracowała w USA, Europie i Ameryce Południowej.

Ann Marie Petach jest obecnie członkiem zarządu niektórych spółek powiązanych z BlackRock. Jest również powiernikiem, sekretarzem i skarbnikiem Financial Accounting Foundation.

W 1982 roku uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania w biznesie i języka hiszpańskiego w Muhlenberg College, a w 1984 roku tytuł magistra inżyniera w dziedzinie zabezpieczenia informacji na Uniwersytecie Carnegie Mellon.

Były Globalny Dyrektor ds. IT w Deloitte

Larry Quinlan został mianowany Dyrektorem JLL w maju 2022 r.

Będąc Globalnym Dyrektorem ds. IT w Deloitte, pan Quinlan był odpowiedzialny za strategię i operacje technologiczne firmy oraz nadzorował pracę ponad 10 000 specjalistów ds. IT w 175 krajach. Przez ponad 33 lata pracy w Deloitte Quinlan kierował relacjami z największymi klientami i doradzał zarządom i dyrektorom generalnym firm w zakresie szerokiego zakresu priorytetów strategicznych związanych z IT, bezpieczeństwem cybernetycznym i technologiami cyfrowymi.

Obecnie pan Quinlan zasiada w zarządzie firmy ServiceNow. Jest również członkiem zarządów organizacji non profit KIPP Charter Schools Miami i Easterseals South Florida oraz współzałożycielem TechPACT, organizacji zajmującej się integracją i równością w branży technologicznej. Często wygłasza prelekcje na temat przywództwa, transformacji technologii informacyjnej oraz różnorodności, równości i integracji.

Pan Quinlan posiada tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania przemysłowego uzyskany na University of the West Indies, tytuł magistra administracji biznesowej uzyskany w Baruch College oraz tytuł doktora honoris causa University of the West Indies.

Wiceprezes, dyrektor finansowy i skarbnik 
Paychex, Inc.

Efrain Rivera został mianowany Dyrektorem JLL w październiku 2021 r.

Pan Rivera ma rozległe doświadczenie w dziedzinie finansów i operacji na całym świecie. Jest wiceprezesem, dyrektorem finansowym i skarbnikiem Paychex, Inc, wiodącego dostawcy zintegrowanych rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Wcześniej zajmował wysokie stanowiska kierownicze, w tym wiceprezesa i dyrektora finansowego w globalnej firmie Bausch & Lomb działającej w branży medycyny okulistycznej, a także w administracji szkolnictwa wyższego.

Jest członkiem zarządu ESL Federal Credit Union i Rochester Regional Health.

Pan Rivera posiada tytuł doktora zarządzania uzyskany w Weatherhead School of Management na Case Western Reserve University, tytuł MBA uzyskany w William E. Simon Graduate School of Business na Uniwersytecie w Rochester oraz tytuł doktora prawa uzyskany na Uniwersytecie Nowojorskim. Rivera uzyskał tytuł licencjata w Houghton College.