Raport

Rynek mieszkaniowy w Polsce III kw. 2022

W III kwartale 2022 na sześciu największych rynkach sprzedano jedynie 6,6 tys. nowych mieszkań – o 30% mniej niż w poprzednim kwartale.

27 października 2022

Na popyt negatywnie wpłynęła seria wcześniejszych podwyżek stóp procentowych i jej konsekwencje dla oprocentowania kredytów, nadal zakupy wspierane kredytami ograniczało zaostrzenie zasad określania zdolności kredytowej. Również perspektywa kolejnych podwyżek stóp, które przełożą się na wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych wpływała hamująco na popyt. Na rynku obecni byli głównie nabywcy gotówkowi, których decyzje mogą być teraz coraz bardziej uzależnione od kształtowania się cen mieszkań w najbliższej przyszłości.

Brak transparentności dostępnej oferty

Duża liczba nowych mieszkań wprowadzonych do sprzedaży pomiędzy kwietniem a czerwcem zaowocowała zmniejszeniem przejrzystości rynku. Część inwestycji wprowadzonych w końcu II kwartału tylko w celu zapewnienia możliwości sprzedawania ich na dotychczasowych zasadach została w ostatnich trzech miesiącach wstrzymana. Jednak rekordowo duża liczba mieszkań wycofanych ze sprzedaży (ok. 4 tys. jednostek), okazała się niewystarczająca, aby zachować poziom równowagi rynkowej. Przewidywania dotyczące skali zjawiska wstrzymywania sprzedaży wskazywały, że te liczby w III kwartale powinny być jeszcze wyższe. Niezależnie od projektów, które trafiły do sprzedaży w końcówce II kwartału, dodatkowo w minionym kwartale na sześciu głównych rynkach deweloperzy wprowadzili kolejnych ponad 7,2 tys. mieszkań. W konsekwencji wielkość oferty na koniec września wyniosła 51,4 tys. mieszkań, a relacja popytu i podaży uległa wyraźnemu pogorszeniu. 

Pomimo statystycznego wzrostu cen mieszkań sprzedanych w III kwartale, na rynku widać pojawiające się kolejne oferty promocyjne oraz upusty. Może znaleźć to odbicie w polityce cenowej w przyszłych kwartałach.

 

Wypełnij ten formularz, aby pobrać raport

Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

 

Informacja na temat ochrony prywatności

Jones Lang LaSalle (JLL) wraz ze swoimi spółkami zależnymi i powiązanymi jest wiodącym globalnym dostawcą usług w zakresie zarządzania nieruchomościami i inwestycjami. Poważnie traktujemy obowiązek ochrony  przekazywanych nam danych osobowych.

Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą zapytania.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez JLL, prosimy zapoznać się z naszymi zasadami ochrony prywatności.