2,5 mln mkw. dla centrów usług biznesowych

W Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych zajmują najwięcej zasobów biurowych dostępnych w danym mieście

06 września 2018

Ponad 2,5 mln mkw. powierzchni – tyle w przybliżeniu zajmują centra nowoczesnych usług biznesowych na polskim rynku biurowym, wynika z najnowszych szacunków JLL. Tradycyjnie już, największy udział firm z tej branży w sektorze biur notuje Kraków. 

„Aktualnie centra usług dla biznesu zajmują już ponad 2,5 mln nowoczesnej powierzchni biurowej. Oznacza to 28% udział w zajętej podaży na polskim rynku biurowym. Sądząc po wysokiej aktywności inwestycyjnej firm z tej branży, kolejne miesiące staną pod znakiem dalszego umacniania pozycji sektora usług jako lidera na polskim rynku biurowym. Według ABSL, zatrudnienie w centrach osiągnęło już imponujący wynik blisko 280 000 osób, z perspektywą wzrostu do 340 000 pracowników w ciągu dwóch kolejnych lat. Tak dynamiczny rozwój będzie generować zapotrzebowaie na kolejne powierzchnie. To doskonała wiadomość dla deweloperów działających na polskim rynku”, komentuje Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy w JLL.

Jak pokazują dane JLL, największy udział w zajętej powierzchni biurowej notuje Kraków, gdzie centra zajmują 61% przestrzeni. Drugie miejsce, z 51%, przypadło Łodzi, a trzecie z 49% zajmują ex aequo Wrocław i Katowice. Co ciekawe, w Warszawie udział sektora usług w podaży biurowej osiągnął 11%, co oznacza 2 p.p. wzrostu w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, co przy skali stołecznego rynku jest imponującym wynikiem.

Miasto
​Udział sektora usług dla biznesu w zajętej powierzchni
​Kraków
​61%
​Łódź
​51%
​Wrocław
​49%
​Katowice
​49%
​Lublin
​44%
​Poznań
​36%
​Trójmiasto
​33%
​Szczecin
​31%
​Warszawa
​11%

Źródło: JLL, ABSL, www.bazabiur.pl, 2018 r.

„Spodziewamy się, że liczba firm z branży usług dla biznesu inwestujących w Warszawie będzie rosła. Wcześniejsze wejścia do Warszawy takich firm jak JP Morgan, czy Goldman Sachs to ważny sygnał dla międzynarodowych inwestorów, m.in. świadczących zaawansowane usługi finansowe, że naturalnym kierunkiem ekspansji w Polsce jest właśnie stołeczny rynek. Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast rośnie, a wysiłki władz lokalnych, zmiany infrastruktury miejskiej i poprawa jakości życia sprzyjają temu procesowi”, tłumaczy Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL.

***

JLL jest wiodącą agencją doradczą w obszarze nieruchomości biurowych w Polsce i niekwestionowanym liderem w obszarze reprezentacji firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. W ubiegłym roku JLL doradzał w negocjacjach umów najmu dla firm z branży na ok. 140 000 mkw.