Informacja prasowa

JLL promuje talenty i rozbudowuje zakres strategicznych usług doradczych

Zmiany są spójne z ogłoszoną właśnie przez JLL strategią rozwoju firmy w Polsce, która w centrum zainteresowania stawia m.in. cele zrównoważonego rozwoju

22 grudnia 2021

Ewa Tęczak

Marketing & Communications Manager

Firma doradcza JLL, w nawiązaniu do strategicznych zapowiedzi w Polsce z początku tego miesiąca, wzmacnia swoje kompetencje, aby wspierać klientów w budowaniu odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. W ten sposób JLL może jeszcze lepiej pomagać partnerom biznesowym w reagowaniu na wyzwania współczesności.

Artur Pakuła, Dyrektor Działu Zarządzania Projektami i Doradztwa Technicznego w JLL (Project & Development Services – P&DS) w Polsce, dodatkowo zajmie się wykorzystywaniem możliwości, jakie daje synergia i integracja usług nadzorując ten obszar w regionie CEE.

Rafał Skowroński z kolei zapewni mocne wsparcie w zakresie strategii dotyczących energii i infrastruktury jako Dyrektor ds. Energii i Infrastruktury w dziale Rynków Kapitałowych JLL w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

„Tempo zmian otoczenia biznesowego, ambitne cele zrównoważonego rozwoju i poszukiwanie nowych szans wzrostu – to jedne z głównych wyzwań, przed którymi stoją dziś firmy. Tylko w oparciu o najlepsze talenty oraz zintegrowane usługi, które dokładnie adresują potrzeby klientów, możemy budować zorientowaną na przyszłość ofertę doradczą wychodzącą poza zakres rynku nieruchomości. Mamy kapitał wiedzy, który wykorzystujemy doradzając naszym klientom w sprawach strategicznych a ESG jest osią wielu planów”, mówi Mateusz Bonca, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce.

Powyższe zmiany są zgodne z ogłoszoną niedawno strategią rozwoju JLL. W jej ramach firma planuje m.in. zwiększyć swoje zaangażowanie w obszarze doradztwa strategicznego transformując biznesy swoich partnerów zgodnie z najlepszymi praktykami ESG, jak też rozwijać doradztwo w obszarach energetyki odnawialnej oraz infrastruktury.

Usługi P&DS skoncentrowane na regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Potrzeba szybszej wymiany wiedzy i informacji oraz dzielenie się najlepszymi praktykami z różnych rynków, skłoniły JLL do wyodrębnienia stanowiska szefa usług zarządzania projektami i doradztwa technicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Rola ta została powierzona Arturowi Pakule, który jednocześnie będzie nadal pełnił swoją dotychczasową funkcję – Dyrektora Działu Zarządzania Projektami i Doradztwa Technicznego w JLL Polska. Na poziomie CEE Artur będzie odpowiedzialny za kierowanie zespołem ponad 50 ekspertów posiadających rozległe know-how w zakresie architektury, projektowania, inżynierii i zarządzania projektami, oraz będzie nadzorował działania i dalszy rozwój usług w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii. Priorytetem jest koncentracja na innowacjach technologicznych oraz usługach z obszaru ESG.

Artur Pakuła ma ponad 20 lat doświadczenia na rynku nieruchomości. Realizował projekty na rzecz wiodących deweloperów komercyjnych, globalnych instytucji finansowych i technologicznych, funduszy inwestycyjnych, najemców korporacyjnych oraz inwestorów indywidualnych. Ma również doświadczenie w procesach rewitalizacyjnych i współpracy z konserwatorami zabytków.

Strategiczne doradztwo w zakresie energii odnawialnej

„Dziś przemyślane decyzje inwestycyjne wymagają coraz szerszego podejścia do analiz uwzględniającego globalne wyzwania w obszarze ESG oraz bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego JLL stawia na rozwój doradztwa inwestycyjnego w zakresie m.in. wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), które mają kluczowe znaczenie w przejściu na niskoemisyjną i zrównoważoną gospodarkę”, dodaje Mateusz Bonca.

Za ten obszar odpowiadać będzie Rafał Skowroński jako Dyrektor ds. Energii i Infrastruktury w dziale Rynków Kapitałowych JLL w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Rafał będzie częścią międzynarodowego zespołu, ale swoje działania skoncentruje na perspektywicznym rynku polskim.

Rafał to ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem i wszechstronną wiedzą w zakresie strategii, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i doradztwa finansowego. Współpracował zarówno z funduszami inwestycyjnymi, deweloperami z branży energetyki odnawialnej, jak również z inwestorami branżowymi, w tym m.in.: PGE Polska Grupa Energetyczna, Iberdrola Renovables, Dong Wind Farms, EDP Renovaveis, China Three Gorges, SPEC oraz Dalkią. Bezpośrednio nadzorował transakcje kupna-sprzedaży w branży energetycznej o łącznej wartości ponad 5 miliardów złotych.

Przez ostatnie 3 lata odpowiadał za realizację strategii rozwoju w oparciu o akwizycje, franczyzę i dywersyfikację sieci oraz nadzór nad całym procesem M&A w firmie ZIKO. Wcześniej, przez 10 lat pełnił funkcję szefa fuzji i przejęć w Banku Zachodnim WBK S.A. (Santander). Zarządzał transakcjami zakupu i sprzedaży w wielu branżach, na rzecz inwestorów strategicznych i funduszy private equity, a także projektami doradczymi i prywatyzacyjnymi dla Skarbu Państwa oraz podmiotów państwowych i komunalnych. Doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego, modeli biznesowych i restrukturyzacji zdobył m.in. w międzynarodowej firmie konsultingowej Roland Berger Strategy Consultants jako Dyrektor Centrum Kompetencyjnego ds. Restrukturyzacji w Polsce.


About JLL

JLL (NYSE: JLL) to wiodąca firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Misją JLL jest takie kształtowanie sektora nieruchomości, dzięki któremu świat zmienia się na lepsze. W tym celu firma wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie, pozwalające kreować najlepsze możliwości biznesowe, wyjątkowe przestrzenie oraz rozwiązania przynoszące długofalowe korzyści klientom, pracownikom oraz społecznościom, w których funkcjonuje. JLL jest spółką z listy Fortune 500 o rocznych przychodach 16,6 mld USD zatrudniającą na koniec września 2021r. ponad 95 000 osób i obsługującą klientów w ponad 80 krajach. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Jones Lang LaSalle Incorporated.