Globalny program zrównoważonego
rozwoju

Wiodąca rola w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jest kluczowa dla celu JLL, jakim jest kształtowanie przyszłości rynku nieruchomości na rzecz lepszego świata.

Nasz program zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest dla JLL istotny, ponieważ ułatwia nam zapewnianie długofalowych korzyści naszym udziałowcom, stymuluje działania klimatyczne na rzecz zrównoważonego rozwoju w sektorze nieruchomości, tworzy bezpieczne i zdrowe obszary dla wszystkich ludzi oraz zapewnia miejsca sprzyjające integracji, które stwarzają równe szanse dla rozwijających się społeczności.

Nasze podejście
 

Działania na rzecz klimatu wspierające 

zrównoważone gospodarowanie nieruchomościami
Podejmujemy zdecydowane działania na rzecz klimatu, które przyspieszają przejście do zerowej emisji netto, zwiększają wydajność, zmniejszają ryzyko i pozwalają budować lepszy świat. 

Zdrowe obszary

dla wszystkich
Tworzymy bezpieczne i zdrowe obszary, w których promujemy produktywność, komfort życia i zrównoważony rozwój.

Miejsca sprzyjające integracji

i rozwojowi społeczności 
Dbamy o sprawiedliwe i inkluzywne warunki, które wywierają pozytywny wpływ na społeczność i stwarzają równe szanse.


U ich podstaw leży nasze przywiązanie do najwyższych standardów zarządzania i etyki. Działamy uczciwie i rzetelnie, budując zaufanie i wspierając inkluzywne, odpowiedzialne i stabilne relacje. Naszymi działaniami kierują etyczne praktyki biznesowe, które określają naszą tożsamość i sposób postępowania.

Jak wdrażamy nasz program

Globalną strategię zrównoważonego rozwoju wytycza zespół Globalnego Zrównoważonego Rozwoju przy szerokiej współpracy z podmiotami wewnętrznymi, takimi jak Global Executive Board, Corporate ESG Board, liderzy Global Sustainability and Implementation, zasoby regionalne i krajowe czy piony operacyjne/funkcji spółki. Ostatecznie za zrównoważony rozwój odpowiada Christian Ulbrich, Dyrektor Generalny i Prezes JLL.
Struktura zarządzania została pomyślana jako zgodna z naszą działalnością globalną, co oznacza, że koncentrujemy się na podejmowaniu działań poprzez nasze piony operacyjne i funkcje korporacyjne, wspierane przez rynki geograficzne. Takie podejście nie tylko sprzyja osiąganiu postępów w realizacji naszych celów w jak najbardziej skuteczny sposób, ale także przybliża nas do pełnego zintegrowania zrównoważonego rozwoju z naszymi sposobami działania.

Nasi liderzy zrównoważonego rozwoju

Przewodzenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jest podstawą naszego celu. Poznaj naszych liderów zrównoważonego rozwoju
Guy Grainger,Global Head of Sustainability Services & ESG
Guy Grainger
Global Head of Sustainability Services & ESG
Erin Meezan,Chief Sustainability Officer
Erin Meezan
Chief Sustainability Officer

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się jeszcze więcej o naszej strategii

Porozmawiaj z nami o zrównoważonym rozwoju

Organizacjom, które chcą więcej od swoich inwestycji w nieruchomości, JLL zapewnia zwrot ze zrównoważonego rozwoju, który przynosi większe korzyści finansowe, środowiskowe i społeczne.