Raport

Stan europejskich łańcuchów dostaw

Jak inflacja, niepewne otoczenie, dynamiczna gospodarka światowa i nowe perspektywy energetyczne wpłyną na europejskie łańcuchy dostaw

01 marca 2023
Autorzy:
  • Alex Hadwick, Reuters Events
  • Volker Ruegheimer, Volkswagen
  • Remo Illi, Sandoz Pharmaceutical
  • Lisa Graham, JLL

Rosnąca inflacja, niepewna sytuacja gospodarcza i nowe perspektywy energetyczne utrudniają funkcjonowanie łańcuchów dostaw, wymuszając ograniczanie kosztów i odpowiednie zarządzanie zapasami. Wielowymiarowy wpływ geopolityki światowej i regionalnej na łańcuchy dostaw sprawia, że coraz pilniejsza staje się potrzeba lepszego i szybszego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

Dokument The state of European supply chains 2023 (Stan europejskich łańcuchów dostaw w 2023 roku), przygotowany przez Reuters Events Supply Chains we współpracy z JLL, przedstawia główne wyzwania, przed jakimi mogą stanąć menedżerowie łańcuchów dostaw w 2023 roku. Informacje przedstawiono z podziałem na branże.

Megatrendy dla łańcuchów dostaw w europie w 2023 roku:
  • Skutki wojny na Ukrainie to najważniejsza kwestia wpływająca na łańcuchy dostaw w Europie w 2023 roku, a wynikające z niej zakłócenia oraz inflacja mają duży wpływ na proces podejmowania decyzji.

  • Inflacja wymaga od przedsiębiorstw inwestowania w zwiększenie wydajności kluczowych obszarów działalności i ograniczenia zużycia energii w odniesieniu do wszystkich aspektów łańcuchów dostaw. Widoczna jest jednak niechęć do ograniczenia aktywności i znaczącego obniżenia poziomu zapasów z uwagi na wciąż niepewną sytuację gospodarczą.

  • W pierwszej połowie 2023 roku presja inflacyjna wpływająca na łańcuchy dostaw nie ustanie, ale sytuacja powinna się poprawić na początku drugiej połowy roku, głównie przez globalny spadek popytu na towary, tańszy transport i stabilizację na rynku nieruchomości.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem raportu Stan europejskich łańcuchów dostaw w 2023 roku oraz całego opracowania The state of European supply chains 2023 dostępnego w języku angielskim, dzięki któremu dowiecie się Państwo jak zarządzający łańcuchami dostaw podchodzą do wyzwań spotykanych na rynku nieruchomości, wykorzystania zasobów, technologii i kwestii zrównoważonego rozwoju.

Wypełnij ten formularz, aby pobrać raport

Informacja na temat ochrony prywatności

Jones Lang LaSalle (JLL) wraz ze swoimi spółkami zależnymi i powiązanymi jest wiodącym globalnym dostawcą usług w zakresie zarządzania nieruchomościami i inwestycjami. Poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.

Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą zapytania.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez JLL, prosimy zapoznać się z naszymi zasadami ochrony prywatności.