Informacja prasowa

JLL doradzało Develii w przejęciu Nexity Polska

Develia zawarła przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od francuskiego dewelopera Nexity. Transakcja przybliża spółkę do realizacji jednego ze strategicznych celów, jakim jest zwiększenie skali działalności w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży ponad 3 000 mieszkań

06 czerwca 2023

Anna Wasilewska-Dąbek

Communications Manager

Katarzyna Wiernicka-Ponikło

+48 603 639 030

Develia zawarła przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od  francuskiego dewelopera Nexity. Wartość transakcji to 100 mln euro, czyli ok. 453 mln zł. W wyniku transakcji Develia zwiększy liczbę mieszkań w budowie o około 1 400 lokali oraz pozyska bank ziemi umożliwiający realizację ok. 2 200 lokali w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Transakcja ta potwierdza dużą odporność polskiego rynku mieszkaniowego, gdyż zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy instytucjonalni poszukują nowych możliwości na szybko rozwijającym się rynku.

Andrzej Oślizło, Prezes Zarządu Develia, podkreśla, że transakcja pozwoli znacząco zwiększyć ofertę spółki w dwóch ważnych aglomeracjach w Polsce – w Warszawie i Krakowie, oraz umożliwi wejście na rynek poznański. Transakcja przybliża spółkę do realizacji jednego ze strategicznych celów, jakim jest zwiększenie skali działalności w segmencie mieszkaniowym do poziomu sprzedaży ponad 3 000 mieszkań.

JLL Living Investments zostało wybrane jako doradca komercyjny Develii. Rolą JLL była ocena projektów Nexity będących na różnych etapach realizacji. W ramach współpracy JLL było odpowiedzialne za dostarczenie danych i analiz rynkowych, przygotowanie rekomendacji dotyczących możliwych do uzyskania przychodów ze sprzedaży oraz wskazanie oczekiwanego harmonogramu sprzedaży poszczególnych faz inwestycji.

Nabycie przez Develię 100% udziałów w Nexity Polska to kolejny przykład transakcji M&A na polskim rynku mieszkaniowym. Zdaniem ekspertów JLL, w najbliższym czasie będziemy świadkami kolejnych tego typu transakcji. Biorąc pod uwagę ogromny deficyt mieszkaniowy w Polsce, szacowany na ok. 1,5 mln mieszkań, oraz wysoki popyt na rynku pierwotnym i rynku najmu, nie dziwi fakt, że wielu deweloperów i inwestorów instytucjonalnych szuka możliwości rozwoju w Polsce. Banki ziemi wielu deweloperów skurczyły się w ostatnich latach, a ograniczona dostępność gruntów pod zabudowę nie pozwala na szybki wzrost liczby inwestycji. Przejęcie firmy deweloperskiej to coraz bardziej atrakcyjny sposób na poszerzenie portfela nieruchomości. 

Za przejęciami firm deweloperskich stoją nie tylko deweloperzy ogólnopolscy. W ostatnich latach, JLL doradzało również przy transakcjach z udziałem kapitału międzynarodowego, w tym przy nabyciu przez Ares Management i Griffin Real Estate 98.04% udziałów w Murapol. Transakcja ta udowodniła, jak przejęcie dewelopera pozwala w krótkim czasie osiągnąć znaczną skalę zarówno w sektorze BTS, jak i BTR. Z perspektywy firm międzynarodowych, zaletą takich transakcji jest nie tylko nabycie portfela gruntów, ale także lokalnego zespołu ekspertów na rynku nieruchomości. Posiadanie doświadczonego zespołu zdecydowanie zwiększa efektywność w pozyskiwaniu nowych działek, uzyskiwaniu decyzji administracyjnych i prowadzeniu całego procesu inwestycyjnego.

Ze strony zespołu JLL Living Investments w Polsce projektem kierowała Urszula Kowalska.


About JLL

JLL (NYSE: JLL) to wiodąca firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Misją JLL jest takie kształtowanie sektora nieruchomości, dzięki któremu świat zmienia się na lepsze. W tym celu firma wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie, pozwalające kreować najlepsze możliwości biznesowe, wyjątkowe przestrzenie oraz rozwiązania przynoszące długofalowe korzyści klientom, pracownikom oraz społecznościom, w których funkcjonuje. JLL jest spółką z listy Fortune 500® o rocznych przychodach 20,9 mld USD zatrudniającą na koniec grudnia 2022 r. ponad 105 000 osób i obsługującą klientów w ponad 80 krajach. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Jones Lang LaSalle Incorporated. Więcej informacji na jll.com.