Informacja prasowa

JLL doradzało EBOR przy udzieleniu finansowania platformie LifeSpot

Do tej pory JLL wspierało EBOR we wszystkich operacjach finansowych na polskim rynku PRS

11 września 2023

Urszula Kowalska

Director, Living Investment
+ 48 510 247 728

Katarzyna Wiernicka-Ponikło

+48 603 639 030

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zatwierdził pożyczkę w wysokości 25 mln euro platformie LifeSpot na finansowanie rozwoju i obsługi projektów PRS w całej Polsce. Obecnie LifeSpot zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby funkcjonujących i planowanych mieszkań na wynajem, zlokalizowanych w Warszawie i miastach regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Łódź i Katowice). Docelowa wielkość działalności LifeSpot to 10 000 mieszkań na wynajem.

Proces ten jest już trzecią pomyślnie zamkniętą operacją finansową EBOR na polskim rynku najmu instytucjonalnego. Pod koniec 2022 roku EBOR udzielił pożyczki do 50 mln euro spółce Resi4Rent, największemu operatowi działającemu na rynku PRS w Polsce, na budowę i obsługę portfela mieszkań na wynajem w największych miastach. Następnie, w kwietniu 2023 roku, EBOR udzielił pożyczki w złotych o równowartości 50 mln euro polskim spółkom zależnym NREP, będącemu jednym z największych inwestorów na rynku nieruchomości w Europie Północnej i zarządzającemu aktywami o wartości ponad 19 mld euro, na sfinansowanie dwóch projektów PRS w Warszawie.

JLL wspierało EBOR we wszystkich operacjach finansowych na polskim rynku PRS. W przypadku projektów NREP oraz LifeSpot, JLL przygotowało na zlecenie EBOR raporty due diligence dla planowanych projektów PRS. Jako wiodący doradca w polskim sektorze mieszkaniowym, JLL brało udział w większości transakcji – dotyczących projektów mieszkaniowych, colivingowych oraz prywatnych akademików. Od momentu powstania sektora PRS/PBSA w Polsce w 2015 roku, JLL było zaangażowane w dwie trzecie całkowitego wolumenu transakcji w polskim sektorze mieszkaniowym z udziałem doradców.

Urszula Kowalska, dyrektor w zespole Living Investments w JLL: „Obserwujemy rosnące zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, którzy dostrzegają pilne zapotrzebowanie na mieszkania na wynajem oraz znaczny potencjał instytucjonalnego sektora mieszkań na wynajem w Polsce. Inwestorzy w dalszym ciągu są chętni do inwestowania, jednak dla wielu z nich barierą pozostają wysokie koszty finansowania, gdyż większość umów najmu jest nadal denominowana w lokalnej walucie. Cieszymy się, że nasza wiedza rynkowa i doświadczenie transakcyjne przyczyniły się do sfinansowania nowych projektów PRS realizowanych przez wiarygodnych inwestorów, a w konsekwencji do zwiększania podaży mieszkań na wynajem, tak potrzebnych w dużych miastach w Polsce.”

Polska boryka się z ogromnym deficytem mieszkaniowym. Tylko w sześciu największych miastach (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź) deficyt szacuje się na pół miliona mieszkań, nie licząc migracji wojennej. Dodatkową migracyjną długoterminową lukę mieszkaniową w tych miastach szacuje się na około 100-200 tys. mieszkań. Rynek wynajmu w Polsce to głównie mieszkania oferowane przez osoby prywatne, z których większość charakteryzuje się niskim standardem i jest niedostosowana do potrzeb najemców. Przykładowo na rynku prywatnym w Warszawie w ostatnim czasie dostępnych było do wynajęcia zaledwie kilkaset nowych mieszkań o powierzchni poniżej 60 m kw..

Rosnąca dojrzałość rynku powoduje coraz większą aktywność inwestorów nieobecnych jeszcze na polskim rynku, specjalizujących się w pozyskiwaniu projektów PRS, tworzeniu struktur JV czy rozwijaniu platform najmu PRS poprzez przejmowanie deweloperów mieszkaniowych. Niemniej jednak obecnie w Polsce w ofercie wynajmu instytucjonalnego dostępnych jest zaledwie 14 750 lokali. Projekty te cieszą się dużym zainteresowaniem najemców, o czym świadczy niemal całkowite obłożenie w miastach i średni okres komercjalizacji nowych projektów wynoszący niecałe sześć miesięcy.


O JLL

JLL (NYSE: JLL) to wiodąca firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Misją JLL jest takie kształtowanie sektora nieruchomości, dzięki któremu świat zmienia się na lepsze. W tym celu firma wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie, pozwalające kreować najlepsze możliwości biznesowe, wyjątkowe przestrzenie oraz rozwiązania przynoszące długofalowe korzyści klientom, pracownikom oraz społecznościom, w których funkcjonuje. JLL jest spółką z listy Fortune 500® o rocznych przychodach 20,8 mld USD zatrudniającą na koniec grudnia 2022 r. ponad 106 000 osób i obsługującą klientów w ponad 80 krajach. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Jones Lang LaSalle Incorporated. Więcej informacji na jll.com.