Informacja prasowa

JLL raportuje wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku

Wdrożone działania z obszaru optymalizacji kosztów znajdują odzwierciedlenie w wynikach

02 listopada 2020

CHICAGO, 2 listopada 2020 r. - Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) przedstawił wyniki operacyjne za trzeci kwartał 2020 r. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 2,52 USD, a skorygowany rozwodniony zysk na akcję - 2,99 USD.

  • Skonsolidowane przychody wyniosły 4,0 mld USD, a przychody z opłat - 1,4 mld USD, co oznacza spadek odpowiednio o 12% i 23%
    • Pandemia nadal w znaczący sposób wpływała na biznes działu rynków kapitałowych oraz wynajmu powierzchni
    • W tym czasie usługi z obszaru zarządzania nieruchomościami przynosiły stały przychód
  • Z kolei na wysokość marży pozytywnie wpłynęły działania ograniczające koszty i  pomoc rządowa, co równoważyło niższe przychody z transakcji
  • LaSalle osiągnął solidny wzrost opłat doradczych i pozyskał w tym kwartale ponad 2 mld USD kapitału
  • Silne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej obniżyły zadłużenie netto poniżej poziomu sprzed przejęcia HFF

„Nasze przychody i rentowność w trzecim kwartale znacznie wzrosły w porównaniu z drugim kwartałem, co dobrze ilustruje odporność biznesową naszej globalnej platformy, mimo że działamy w niespotykanych dotąd okolicznościach operacyjnych” – komentuje Christian Ulbrich, CEO, JLL. „Nasze inwestycje skupiały się przede wszystkim na udoskonalaniu portfolio produktów i usług, przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności i obniżaniu kosztów. Pozwoliło nam to, zaledwie w ciągu pięciu kwartałów, wygenerować silny przepływ kapitału na spłatę zadłużenia związanego z przejęciem HFF i wznowienie wykupu akcji. Jesteśmy przygotowani na nadchodzące kwartały - nadal zapewniamy najwyższą jakość usług dla naszych klientów oraz oferujemy wartość dodaną dla naszych interesariuszy, jednocześnie koncentrując się na generowaniu gotówki i poprawie marży.”


O JLL

JLL (NYSE: JLL) to wiodąca firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Misją JLL jest zredefiniowanie sektora nieruchomości, stwarzanie najlepszych możliwości biznesowych i atrakcyjnych, komfortowych przestrzeni sprzyjających realizowaniu celów. W ten sposób firma przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla swoich klientów, pracowników oraz społeczności, w których działa. JLL jest spółką z listy Fortune 500 o rocznych przychodach 18 mld USD zatrudniającą ponad 92 000 osób i obsługującą klientów w ponad 80 krajach. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Jones Lang LaSalle Incorporated. Więcej informacji znajduje się na stronie www.jll.pl