Raport

Raport ESG 2023

Ryzyko klimatyczne jest jednocześnie ryzykiem finansowym

25 kwietnia 2023

Z zaprezentowanych w raporcie danych wynika, że społecznym motorem przemian na rzecz klimatu są pokolenia generacji Z i  millenialsów. Dla większości osób z tych grup wiekowych troska o klimat jest ważniejsza niż wzrost gospodarczy. Wzrost znaczenia ESG widoczny jest również wśród postaw inwestorów – 78% z nich uważa, że ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi to również ryzyko finansowe. 

ESG na rynku nieruchomości

Zmiana postaw wielu społeczeństw w połączeniu z działaniami międzynarodowych instytucji prowadzi do upowszechnienia się w praktyce biznesowej, miar dotyczących ochrony środowiska, kwestii społecznych oraz jakości i narzędzi zarządzania. ESG odwołuje się do wdrażania niefinansowych ram w strategii rozwoju organizacji w celu zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz odpowiedzi na potrzeby interesariuszy.

Presja społeczna w ślad której rozwijane i wdrażane są międzynarodowe oraz krajowe regulacje powoduje, że ESG stało się czynnikiem wywierającym wpływ na każdą dziedzinę globalnej ekonomii. Dane dotyczące wielkości emisji gazów cieplarnianych rysują skalę negatywnego oddziaływania poszczególnych sektorów. Nieruchomości odgrywają tu kluczową rolę, sumarycznie odpowiadając za aż 37% globalnych emisji do atmosfery, z czego 28% wynika z cyklu operacyjnego budynków, a 9% to emisje związane z procesem budowy. Są one zatem w centrum działań klimatycznych, stawiając duże wymagania ale jednocześnie tworząc szanse dla liderów w zakresie adaptacji innowacji.

Niska efektywność energetyczna budynków

Budynki odpowiadają za 40% popytu energetycznego Europy, przy czym aż 80% tej energii pochodzi z paliw kopalnych. Dodatkowo niesprzyjającym czynnikiem jest relatywnie niska jakość zasobu budynkowego – prawie 75% obiektów w Europie charakteryzuje się niską efektywnością energetyczną, przy czym procesowi renowacji podlegało zaledwie ok. 1% zasobów rocznie. Odpowiedzią na ten problem w ramach realizacji celów Zielonego Ładu jest przedstawiona przez Komisję Europejska strategia renowacji, która obejmuje przygotowanie długoterminowej krajowej strategii renowacji budynków przez każde z państw członkowskich i raportowanie postępu w jej zakresie co 2 lata. Naczelnym celem przyświecającym temu działaniu jest podwojenie wskaźnika modernizacji budynków względem roku 2020 w ciągu najbliższych 7 lat. Zgodnie z szacunkami organów europejskich, realizacja fundamentalnego środowiskowego celu w postaci redukcji emisji o 55% do 2030r., będzie wymagać dodatkowych inwestycji w sektorze.

Kształtowanie nowych standardów

Skala zmian pokazuje, że ESG nie jest tylko chwilowym trendem, ale nowym paradygmatem na stałe zmieniającym kryteria postrzegania długoterminowych perspektyw i szans rozwoju. Wymagania zarówno inwestorów jak i najemców sprawiły, że standardem jest włączanie aspektów zrównoważonego rozwoju w proces projektowania i konstrukcji budynków. Kluczowym zagadnieniem stało się budowanie „odporności”, zarówno na poziomie konkretnych aktywów, jak i całego portfela. Niedopasowanie profilu emisyjnego budynku względem docelowej krzywej dekarbonizacji (cel: net-zero do 2050 r.) kreuje ryzyko płynności, wywierające presje na wartość inwestycyjną nieruchomości.

 

Wypełnij ten formularz, aby pobrać raport

Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

 

Informacja na temat ochrony prywatności

Jones Lang LaSalle (JLL) wraz ze swoimi spółkami zależnymi i powiązanymi jest wiodącym globalnym dostawcą usług w zakresie zarządzania nieruchomościami i inwestycjami. Poważnie traktujemy obowiązek ochrony  przekazywanych nam danych osobowych.

Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą zapytania.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez JLL, prosimy zapoznać się z naszymi zasadami ochrony prywatności.