Raport

Rynek magazynowy w Polsce w III kw. 2022

Rynek logistyczny pod wpływem zawirowań gospodarczych. Widoczny hamujący popyt w skali Europy, jednak nadal na poziomie z poprzedniego roku.

20 grudnia 2022
Autorzy:
  • Mateusz Polkowski
  • Maciej Kotowski

Utrzymujące się silne fundamenty, zapewniły stabilność i odporność rynku nieruchomości przemysłowych w Europie. Mimo, że wyniki obserwowane w I-III kw. 2022 (22,9 miliona m²) były zbliżone do tych z analogicznego okresu 2021, to w samym trzecim kwartale widać zauważalne spowolnienie popytu. Czynniki gospodarcze wywierają coraz większy wpływ na rynek logistyczny w regionie.

Zagregowany wskaźnik pustostanów spadł do 3,5%, wskazując na dalsze niedobory podaży, ale również nowe możliwości rozwoju. Jak dotąd, w 2022 oddano do użytku 13,7 miliona m² nowej powierzchni logistycznej, co odpowiadało 25% wzrostowi względem 2021. Mimo, iż w III kwartale odnotowano niewielkie spowolnienie budowlane, na koniec września powstawało 22,2 miliona m², czyli 11% więcej niż rok temu.

Nowy popyt w Polsce nie przekroczył wyników z ubiegłego roku, ale nadal był wyższy niż ten obserwowany w 2020. Średni udział nowych umów utrzymał się na stabilnym poziomie około 75%, odnotowując jednak niewielki spadek w ujęciu kwartalnym. Niepewne nastroje na rynku mogą wpłynąć na dalszy wzrost sumy przedłużanych umów, zwłaszcza odnowień znaczących kontraktów sprzed około pięciu lat.

Wzrost e-commerce wracający do poziomu sprzed pandemii oraz spowolnienie ekspansji sieci handlowych spowodowały wyraźny spadek udziału tego sektora w całkowitym popycie netto.

Jednak w związku ze zmianami w łańcuchach dostaw, obserwuje się zwiększoną aktywność ze strony operatorów logistycznych i producentów, którzy odpowiadali za 45% i 23% nowego popytu. Strategie korporacyjne zmierzają do zwiększenia zapasów w Europie, co zabezpieczy łańcuchy dostaw i produkcję oraz niewątpliwie wygeneruje nowy popyt na powierzchnię do składowania.

Rekordowy popyt i wielkość budowanej powierzchni obserwowane w poprzednich kwartałach znajdują odzwierciedlenie w nowej podaży na rynku. Do III kwartału włącznie, Polska odpowiedzialna była za aż 25% nowych zasobów logistycznych w Europie.

W III kwartale 2022 całkowite zasoby magazynowe w Polsce osiągnęły 27,8 miliona m², z czego około 78% przypadało na rynki Wielkiej Piątki.

W III kwartałe 2022 wskaźnik pustostanów powrócił do poziomu powyżej 5%. Około 1,4 miliona m² dostępnej powierzchni to wynik m.in. obserwowanej w ostatnich kwartałach rekordowej aktywności deweloperskiej (w tym spekulacyjnej). Powierzchnia ta jest jednak rozproszona w wielu parkach w całej Polsce, co nie pomaga w złagodzeniu nierównowagi podaży i popytu na najbardziej popularnych rynkach.

Na koniec III kwartału 2022 po raz pierwszy od września 2021 powierzchnia w budowie spadła poniżej 4 milionów m². Mimo to, deweloperzy nadal uruchamiali nowe inwestycje, które w samym III kwartale wyniosły prawie 1 milion m².

Czynsze nadal rosły, jednak w nieco wolniejszym tempie. Oferowane wartości, zwłaszcza w nowych inwestycjach, były nawet o 30% wyższe niż na koniec 2021 roku. Oferty różnią się jednak geograficznie i w zależności od wybranego parku.

Wypełnij ten formularz, aby pobrać raport

Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

 

Informacja na temat ochrony prywatności

Jones Lang LaSalle (JLL) wraz ze swoimi spółkami zależnymi i powiązanymi jest wiodącym globalnym dostawcą usług w zakresie zarządzania nieruchomościami i inwestycjami. Poważnie traktujemy obowiązek ochrony  przekazywanych nam danych osobowych.

Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą zapytania.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez JLL, prosimy zapoznać się z naszymi zasadami ochrony prywatności.